Pierwsze egzoplanety 2015 roku

0

W tym roku poinformowano już o istnieniu 16 egzoplanet. Aż 15 z nich wykrytych zostało na podstawie danych z kosmicznego teleskopu Kepler. Większość obiektów jest stosunkowo mała.

Misja kosmicznego teleskopu Kepler pozwoliła na wykrycie ponad tysiąca nieznanych wcześniej planet pozasłonecznych. Wśród nich znajdują się także małe egzoplanety, wielkością porównywalne z Ziemią. Niektóre z tych obiektów planetarnych wydają się krążyć w odpowiedniej odległości od swych gwiazd, co teoretycznie powinno pozwolić na utrzymanie się wody w stanie ciekłym. Obszar,  w którym teoretycznie woda może istnieć w stanie ciekłym nosi nazwę „ekosfera”.

Wykryte przez misję Kepler egzoplanety zwykle na początku otrzymują status „kandydata” i następnie oczekują na potwierdzenie istnienia, np. przy użyciu naziemnych obserwatoriów astronomicznych. Obecnie na potwierdzenie czeka ponad 4500 kandydatów.

Najnowsze odkrycia ogłoszone w 2015 roku to w większości egzoplanety wykryte przez teleskop Kepler. Łącznie nowych odkryć jest 16 i tylko jedno z nich – egzoplaneta o nazwie HD 145934 b – to obiekt wykryty w ramach innego programu obserwacyjnego.

To jedyne odkrycie, HD 145934 b, to masywny gazowy gigant, o masie około 2,3 masy Jowisza, krążący w średniej odległości około 4,6 jednostki astronomicznej od swej gwiazdy macierzystej. Co ciekawe, gwiazda macierzysta emituje więcej energii od naszego Słońca i wydaje się, że HD 145934 b krąży wewnątrz ekosfery swej gwiazdy. Ten gazowy gigant powinien być w stanie utrzymać masywne księżyce na swojej orbicie, masą być może zbliżone do Ziemi.

Nowe egzoplanety wykryte przez Keplera noszą kolejno oznaczenia: Kepler-436 b, Kepler-437 b, Kepler-438 b, Kepler-439 b, Kepler-440 b, Kepler-441 b, Kepler-442 b, Kepler-443 b, Kepler-445 b, Kepler-445 c, Kepler-445 d, Kepler-446 b, Kepler-446 c, Kepler-446 d oraz K01-4427.01. Dwie planety pozasłoneczne z tej listy (Kepler-438b i Kepler-442b) opisaliśmy szczegółowo w naszym poprzednim artykule – są to obiekty potencjalnie podobne do Ziemi. W tym artykule opiszemy pozostałe tegoroczne odkrycia.

Sześć z nowych egzoplanet krąży w dwóch układach planetarnych (Kepler-445 i  Kepler-446). W obu przypadkach są to „miniaturowe” układy planetarne, gdyż najdalsze (wykryte) egzoplanety w obu układach krążą wokół swych gwiazd z czasem zaledwie 5,14 (Kepler-446 d) i 8,15 (Kepler-445 d) dnia. Są to układy planetarne, w których gwiazdą centralną jest słaby czerwony karzeł, emitujący ułamek energii emitowanej przez nasze Słońce.

Z tych nowych egzoplanet najmniejszymi są Kepler-438 b i Kepler-446 c. Ich masy są szacowane na około 3-4 masy Ziemi. Mogą to zatem być skaliste obiekty. Z kolei najbardziej masywne nowe egzoplanety Keplera to Kepler-443 b, Kepler-445 c i Kepler-436 b. Ich masy są porównywalne z masą Saturna z naszego Układu Słonecznego. Pozostałe egzoplanety mają masy odpowiadające Neptunowi albo niższą, zbliżoną do masy obiektu typu „super-Ziemia”.

Aktualnie katalogi potwierdzonych planet pozasłonecznych zawierają około 1875 egzoplanet. Jest nieuniknione, że już niebawem ludzkość będzie znała ponad dwa tysiące „obcych światów”.

Comments are closed.