Opportunity sześćset metrów od celu

0

Opportunity znajduje się już tylko 600 metrów od celu, ale operatorzy nie mogą posługiwać się pamięcią flash łazika.

Łazik Opportunity znajduje się na zachodniej krawędzi krateru Endeavour. Porusza się na południe w kierunku Doliny Maratońskiej (Marathon Valley), odległej teraz o ok. 600 metrów. Ma się tam znajdować wychodnia bogata w minerały ilaste.

Od kilku tygodni obsługa łazika zmaga się z coraz większymi problemami wywołanymi błędami w pamięci flash. Kiedyś zdarzały się one rzadziej niż raz w miesiącu. Teraz powodują kilka restartów łazika przy każdym jego uruchomieniu.

Podstawowym środkiem zaradczym jest po prostu nie używanie pamięci flash a jedynie pamięci RAM. Powoduje to jednak, że pierwszego dnia każdego kilkudniowego planu operacji łazik wymaga ciągłego nadzoru.

Operatorzy robota przygotowali procedurę komputerową mającą maskować błędne sektory pamięci flash (tj. nie pozwolić oprogramowaniu na ich używanie). Pozwoli to znów z niej korzystać bez ryzyka resetowania. Projekt zostanie wdrożony po ocenie przez niezależny panel ekspertów – możliwe, że jeszcze w styczniu.

Szóstego stycznia (sol 3894) łazik dotarł na szczyt “Cape Tribulation”, gdzie wykonywał kolorową panoramę otoczenia. Dzień później wykonał jedynie mały obrót w miejscu.

Na dzień 13 stycznia (sol 3901) panele ogniw słonecznych generowały 395 Wh energii elektrycznej, przy współczynniku ich zapylenia 0,606. Nieprzezroczystość atmosfery wynosiła 1,056. Całkowity przebieg łazika wynosi 41,62 kilometra.

(NASA/JPL)

Comments are closed.