Antares: wstępna ocena stanu stanowiska startowego

2

NASA zakończyła wstępną ocenę stanu stanowiska startowego po katastrofie rakiety Antares. Uszkodzony jest podnośnik rakiet, piorunochrony, i pobliskie budynki.

 

Dzień po spektakularnej katastrofie rakiety Antares firmy Orbital Science Corp. zespół specjalistów (Wallops Incident Response Team) z kosmodromu Mid-Atlantic Regional Spaceport zakończył wstępną ocenę szkód wyrządzonych stanowisku startowemu.

Wstępna ocena ma głównie charakter wizualny. Wykonanie pełnego przeglądu ewentualnych szkód zajmie kilka tygodni. Na razie wiadomo, że uszkodzony jest podnośnik rakiet (służący do ich pionizacji) i maszty piorunochronów. Stanowisko startowe, i jego sąsiedztwo, jest też usiane szczątkami rakiety i ładunku. Wymagają one rozważnego uprzątnięcia, gdyż mogą tam znajdować się elementy mogące pomóc w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy. Budynki w pobliżu stanowiska mają wybite szyby w oknach i wyłamane drzwi. Uszkodzona jest też, znajdująca się w pobliżu, wyrzutnia rakiet sondażowych.

Wallops Flight Facility i okolice / Credit: NASA

Wallops Flight Facility i okolice. Widoczna wyspa Wallops, gdzie znajdują się wyrzutnie, droga nr 175 łącząca ośrodek WFF z wyspą Chincoteague, i lokalizacje z których można oglądać starty rakiet / Credit: NASA

Wallops Incident Response Team spotkał się również z przedstawicielami lokalnych władz, stanowym ministerstwem środowiska, ministerstwem ds. zarządzania kryzysowego, policją wodną i federalną strażą wybrzeża (US Coast Guard).

Zespół ds. ochrony środowiska kosmodromu przeprowadza badania wpływu katastrofy na stan środowiska wyspy. Wstępne obserwacje wykazują, że dotknięty katastrofą jest jedynie obszar w pobliżu stanowiska startowego, na południowym krańcu wyspy Wallops. Zaraz po wypadku pracownicy kosmodromu odpowiedzialni za ochronę środowiska zebrali próbki powietrza z centralnego obszaru wyspy, z sąsiedztwa drogi nr 175 i wyspy Chincoteague. Nie wykryto tam żadnych niebezpiecznych substancji. Planowane jest zebranie kolejnych próbek powietrza, gleby i wody do dalszych analiz porównawczych.

Straż wybrzeża i stanowa komisja ds. zasobów wodnych zgłosiły, że jak na razie nie wykryto żadnych widocznych zanieczyszczeń wody ani strat w środowisku wodnym. Po takich pozytywnych ocenach służby zdecydowały się odblokować dostęp do północnego krańca wyspy, umożliwiając Marynarce Wojennej USA powrót do normalnej pracy w tym regionie.

We wtorek 28 października rakieta Antares-130 z automatycznym statkiem transportowym Cygnus CRS-3 doznała awarii w trakcie startu i  eksplodowała spadając tuż przy stanowisku startowym 0A na komercyjnym kosmodromie MARS, stanowiącym część Wallops Flight Facility, należącym do NASA.

(NASA)

2 komentarze