Bieńkowska odpowiedzialna za europejską politykę kosmiczną

4

Elżbieta Bieńkowska będzie odpowiedzialna za europejską politykę kosmiczną w nowym składzie Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera.

Jak informowaliśmy wcześniej na Facebooku, nowo mianowany przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, pozostawił europejską politykę kosmiczną w kompetencjach komisarz Bieńkowskiej.

Logo programu Galileo - europejskiego GNSS / Credits: Komisja Europejska, ESAW przemówieniu wygłoszonym przez nowo wybranego przewodniczącego przed Parlamentem Europejskim przed głosowaniem w sprawie Kolegium, 22 października, przestrzeń kosmiczna została wymieniona jako jedna z pięciu istotnych dla funkcjonowania nowej Komisji spraw, jakie przewinęły się podczas przesłuchiwania kandydatów na komisarzy.

Według Junckera polityka kosmiczna może w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju silnej bazy przemysłowej w Europie – co jest jednym z priorytetów jakie stawia przed swoim zespołem. Z tego powodu postanowił, „że pozostanie ona nadal w gestii Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu, pod kompetentnym kierownictwem Elżbiety Bieńkowskiej”. „Sektor kosmiczny to obiecująca i przyszłościowa dziedzina. Wydawało mi się właściwe, by powierzyć ją komisarzowi odpowiedzialnemu za rynek wewnętrzny” – powiedział nowy przewodniczący KE w Parlamencie Europejskim.

W ramach roszad związanych z powołaniem nowej Komisji, początkowo kompetencje te miały zostać przesunięte do Dyrekcji Transportu.

Logo programu Copernicus Unii Europejskiej / Credits: Unia Europejska

Logo programu Copernicus Unii Europejskiej / Credits: Unia Europejska

Komisja Europejska zajmuje się bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, w tym polityką rolną, gospodarczą, społeczną, obronnością, czy też polityką kosmiczną. Konstruuje i przedkłada pod głosowanie Radzie Unii Europejskiej lub Parlamentowi Europejskiemu wszystkie akty prawne Unii. Komisja przygotowuje też najczęściej propozycje brzmienia aktów prawa międzynarodowego. Komisja Europejska nadzoruje też rządy państw UE pod kątem adaptacji prawa krajowego do ustaleń unijnych. Przewodniczący KE jest oficjalną “głową” Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych. Komisja, jako jedyny organ UE, ma również prawo bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej.

Do obowiązków KE należy też tworzenie białych i zielonych ksiąg. Zielone księgi zawierają komunikaty skierowane przede wszystkim do uczestników konsultacji i debat na dany temat. Mogą one potem stanowić zaczyn do działań legislacyjnych. Białe księgi to dokumenty zawierające propozycje już konkretnych działań Unii. Powstają najczęściej jako wynik publikacji zielonych ksiąg.

Komisja w strukturach UE odpowiada radzie ministrów na poziomie krajowym, a komisarze są szefami swoich resortów. Przewodniczący ma rolę “premiera”. Bieńkowska będzie miała pod swoją opieką dwa najważniejsze przedsięwzięcia kosmiczne Unii Europejskiej, realizowane właśnie przez Komisję Europejską: europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo i system satelitarnej obserwacji Ziemi Copernicus.

Na okres jej urzędowania przypadać będzie początek operacyjnego działania tych systemów, czyli również upowszechniania ich wykorzystywania. Komisja Europejska pokłada w nich wiele nadziei, związanych zarówno z zyskami ekonomicznymi jak i z pozytywnym wpływem na jakość życia obywateli UE. W trakcie piastowania stanowiska komisarza przez Bieńkowską mogą też odbywać się dalsze rozmowy o integracji Europejskiej Agencji Kosmicznej w struktury unijne i zacieśnianie współpracy między tymi dwoma instytucjami

4 komentarze

  1. Dlaczego ludzie bez żadnych kompetencji odpowiadają za coś o czym nie mają zielonego pojęcia? Ach, zapomniałem, to przecież politycy…

    • Tak się cieszyłem, że już jej w Polsce nie będzie, ale teraz martwię się o Galileo i Copernikusa 🙁