Rosetta: ROSINA zarejestrowała gazy kometarne

0

W trakcie Europejskiego Kongresu Nauk Planetarnych opublikowano pierwsze dane z instrumentu ROSINA, który na początku sierpnia zarejestrował gazy z komety 67P.

Spektrometr mas DMFS przyrządu ROSINA - jednego z instrumentów sondy Rosetta

Spektrometr mas z podwójnym ogniskowaniem (DMFS) przyrządu ROSINA – jednego z instrumentów sondy Rosetta / Credit: ESA/Rosetta/ROSINA/UBern/ BIRA/LATMOS/LMM/IRAP/MPS/SwRI/TUB/UMich

ROSINA, czyli Rosetta Orbiter Sensor for Ion and Neutral Analysis (sensor analizy jonów i cząstek obojętnych orbitera Rosetta), wykrył pierwsze cząstki gazów kometarnych. Wyniki opublikowano na Europejskim Kongresie Nauk Planetarnych w Lizbonie (podobnie jak wyniki obserwacji z instrumentu COSIMA).

Pierwsze detekcje miały miejsce na początku sierpnia, gdy Rosetta znajdowała się około 200 kilometrów od komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i ok. 500 mln. km od Słońca. To pierwsze obserwacje in-situ (kontaktowe) komy w tak dużej odległości od Słońca.

Od tego czasu ROSINA rejestruje cząstki kometarne niemal bez przerwy. Za pomocą swoich dwóch spektrometrów (DFMS i RTOF) zarejestrowała do tej pory ponad 40 000 widm, w niskiej i wysokiej rozdzielczości.

Gęstość komy jest obecnie niska, z uwagi na odległość od Słońca. Zarejestrowano również korelację między ruchem obrotowym komety (12,4 godz.) a gęstością komy. Zgodnie z oczekiwaniami, głównymi składnikami komy okazała się być woda, tlenek i ditlenek węgla, emitowanych spod powierzchni komety; z miejsc, które przyrząd VIRTIS pokazywał jako ciemne i porowate. Wykryto też małe ilości amoniaku, metanu, metanolu, i in.

Nieoczekiwanym zjawiskiem zarejestrowanym przez instrument ROSINA jest zmiana składu komy zależnie od miejsca przebywania Rosetty. Czasem tlenek węgla jest w niej tak samo obfity jak woda, a czasem stanowi tylko 10% rejestrowanego składu.

Wykonywane zbliżenie do komety (obecnie poniżej 30 km) pozwoli na zbadanie stosunku obfitości deuteru w wodzie kometarnej i porównanie jej z wartościami dla wody na Ziemi. Może to dać odpowiedź na pytanie czy woda na Ziemi pochodzi właśnie z komet.

(ESA)

Comments are closed.