67P i Rosetta: mapa morfologiczna i pył w COSIMA

0

ESA przedstawiła pierwszą mapę morfologiczną komety 67P. Eksperyment COSIMA przechwycił pierwsze cząstki pyłu.

Zdjęcie komety 67P/C-G wykonane wąskokątnym obiektywem kamery OSIRIS, 5 września 2014 / Credits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Zdjęcie komety 67P/C-G wykonane kamerą OSIRIS, 5 września 2014 / Credits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Pierwsza mapa morfologiczna

Na konferencji European Planetary Science Congress 2014, 8 września, przedstawiono pierwszą wstępną mapę morfologiczną komety 67/Czuriumow-Gierasimienko, wykonaną dzięki obserwacjom z sondy Rosetta. Na konferencji pokazano też najdokładniejsze do tej pory zdjęcia powierzchni 67P.

Wykorzystując zdjęcia komety naukowcy spróbowali podzielić jej powierzchnię na regiony o podobnej morfologii. W rezultacie tego powstał zróżnicowany obraz komety. Są tam regiony klifów, depresji, kraterów, żlebów, a nie które wydają się być ukształtowane przez aktywność samej komety.

Ta wstępna mapa będzie stanowiła bazę do dalszego poznawania komety, co wymaga jednak dalszych obserwacji naukowych.

Pod koniec następnego tygodnia, 13 i 14 września, w Tuluzie, podjęta ma zostać decyzja o wyborze podstawowego i zapasowego miejsca lądowania Philae. Proces wyboru przedstawiliśmy w obszernym artykule.

COSIMA łapie pył

Na tej samej konferencji zespół eksperymentu COSIMA przedstawił zdjęcia pierwszych cząstek pyłu przechwyconych przez ten eksperyment. Rosetta znajdowała się wtedy w odległości mniejszej niż 100 km od komety 67P/C-G.

Ziarna pyłu na płytce instrumentu COSIMA / Credits: ESA/Rosetta/MPS for COSIMA Team MPS/CSNSM/UNIBW/TUORLA/IWF/IAS/ESA/BUW/MPE/LPC2E/LCM/FMI/UTU/LISA/UOFC/vH&S

Ziarna pyłu na płytce instrumentu COSIMA / Credits: ESA/Rosetta/MPS for COSIMA Team MPS/CSNSM/UNIBW/TUORLA/IWF/IAS/ESA/BUW/MPE/LPC2E/LCM/FMI/UTU/LISA/UOFC/vH&S

COSIMA ma za zadanie przechwytywać ziarna pyłu (>10 μm średnicy) na kwadratowych jednocentymetrowych płytkach. Są one potem fotografowane za pomocą mikroskopu optycznego w celu analizy wielkości przechwyconych ziaren. Zdjęcia z tego mikroskopu przedstawiono właśnie na konferencji w Portugalii. Wybrane ziarna są potem kierowane do analizy spektrometrią mas.

Pierwsze 24 płytki eksperymentu wystawiono na działanie przestrzeni kosmicznej w dniu 11 sierpnia. Oczekiwano, że w tej odległości od komety, biorąc pod uwagę także jej niską aktywność, istnieje małe prawdopodobieństwo przechwycenia pyłu kometarnego. Chciano przez miesiąc, okresowo, wystawiać płytki do ekspozycji, licząc na łut szczęścia. Już 13 dni później, 24 sierpnia, zespół COSIMA wypatrzył na eksponowanych płytkach kilka przechwyconych ziaren. Pierwsze obserwacje wskazywały, że największe ziarna miały około 50 i 70 mikrometrów średnicy.

Wybrane ziarna zostaną “ostrzelane” wiązką jonów i tym samym odparowane, warstwa po warstwie. Wytworzone opary trafią do spektrometru masowego jonów, gdzie zostanie określony ich skład. Wyniki tych pomiarów są niecierpliwie oczekiwane przez społeczność naukową , gdyż dotyczą jednych z pierwszych ziaren pyłu przechwyconych za linią śniegu Układu Słonecznego – odległości od Słońca za którą formują się ziarna lodu.

COSIMA to jeden z trzech instrumentów naukowych na pokładzie sondy Rosetta, obok przyrządów GIADA i MIDAS, przeznaczonych do badania pyłu kometarnego. W połowie sierpnia pierwsze obserwacje pyłu dokonał instrument GIADA.

Comments are closed.