Plany produkcji rakiet Angara

2

Paweł Popow zapowiada do 2025 roku średnio 5 startów rakiety Angara rocznie. Proton będzie używany tylko do startów komercyjnych.

Paweł Popow, wiceprezes Zjednoczenia Rakietowo-Kosmicznego, zapowiedział, że w 2025 roku produkowanych ok. 5 rakiet Angara rocznie. Takie założenia znalazły się w planie naprawczym Zakładów im. Kruniczewa – głównego wykonawcy rakiet Angara.

Zakłady im. Kruniczewa wyprodukują w tym i kolejnym roku po jednej rakiecie Angara. W latach 2016/2017 nie powstanie żadne egzemplarz. W latach 2018-2020 produkcja ma wzrosnąć do dwóch sztuk rocznie, a w kolejnych dwóch latach, do 4 sztuk rocznie. W 2023 roku ma być to 6 egzemplarzy. W latach 2023-2025 produkcja ma wynieść siedem sztuk, ale średniorocznie – pięć: „Od 2021 roku Protony będą używanie niemal wyłącznie do startów komercyjnych. Angara będzie przeznaczona dla ładunków państwowych, począwszy od 2018 roku. W latach 2023-2025 będzie siedem startów rocznie. Ale średnio, będziemy mieć pięć”, powiedział Popow.

Odpowiednio do wzrostu liczby produkowanych Angar maleć będzie ilość produkowanych rakiet Proton-M. Do 2018 roku spadnie ona z obecnych 11 do 8. Do 2025 roku zmaleć ma do 5 sztuk rocznie.

(RIA Nowosti)

2 komentarze

  1. Informacja o produkcji w tym i do 2017 jest nieścisła i chyba myląca. W tym roku wyprodukowano już dwa egzemplarze : Angara 1 -szt1 ( wystrzelona jakieś 2 miesiące temu) i Angara 5 -szt1 , która w całości jest już na kosmodromie w Plesiecku i czeka na wystrzelenie w grudniu 2014. Może to oto chodzi, że po 1 szt Angara 1 i Angara 5?

    • Hubert Bartkowiak on

      Sprawdziliśmy źródła raz jeszcze. Chodzi o produkcję jednej sztuki rakiety, bez podania typu, w tym i w 2015 roku. W następnych dwóch (2016 i 2017) nie ma powstać żaden nowy egzemplarz. Czyli raczej pominięte tu zostały sztuki już wyprodukowane.