GAO gani NASA za koszty SLS-a i Oriona

1

Rządowy audytor zarzuca NASA niesolidną estymację kosztów projektów SLS i Orion.

Government Accountability Office – rządowy audytor administracji publicznej USA – upomniał NASA za przygotowane wyliczenie kosztów programu SLS. GAO zarzuca agencji, że wstępne szacunki kosztów obejmują jedynie początkową wersję rakiety.

W praktyce oznacza to, że kosztorys projektu przewiduje tylko pierwszy lot 70-tonowej rakiety, ale już nie drugi, mimo, że NASA już generuje koszty z nim związane. Kosztorys nie obejmuje też lotów cięższych wariantów rakiety.

Podobnie jest z planami finansowymi projektu Orion. Nie obejmują one kosztów produkcji i nadzoru misji, ani też kosztów dodatkowego statku. Nie wspominają też o 4,7 miliarda dolarów wydanych na Oriona w ramach programu Constellation. Wyliczenia związane z systemami naziemnymi są też ujęte tylko do pierwszego lotu SLS w 2017 roku.

GAO przypomina więc NASA o dobrych praktykach kosztorysowania. Przyznaje, że szacowanie całego cyklu życia projektu może być trudne i zawierać wiele niepewności. Jednak oczekuje się, że wysokiej jakości kosztorys powinien ujmować te niepewności i zawierać prognozy minimum i maksimum wydatków, jasno opisując każdy element zwiększający lub zmniejszający ewentualne koszty w przyszłości.

Według audytora ograniczony sposób szacowania kosztów przez NASA sprawia, że takie wyliczenia nie będą mogły posłużyć do należytego śledzenia kosztów projektu. A takie śledzenie, celem podejmowania długoterminowych analiz opłacalności projektów, jest wymagane przez  National Space Transportation Policy.

Według NASA pierwszy lot SLS i dwa pierwsze loty Oriona będą kosztowały około 19-22 miliardów USD.

GAO rekomenduje więc NASA:

  • osobne ujęcie kosztów i terminarza drugiego lotu SLS (EM-2) w wersji 70-tonowej.  Jeśli NASA będzie chciało dalej wykorzystywać tę rakietę, to też powinna ująć to w osobnych wycenach.
  • osobne ujęcie kosztów i terminarzy dla każdego z wariantów SLS. Jeśli nie możliwe są szczegółowe wyliczenia, powinny zostać przyjęte dolne i górne granice.
  • ujęcie w kosztach programu Orion wydatków poniesionych na niego pod szyldem projektu Constellation (4,7 mld. USD)

(SPO)

Jeden komentarz

  1. Michał Tarnowski on

    W sektorze prywatnym rzecz nie do pomyślenia. Trochę jak u nas 🙂