CNES i UKSA razem inwestują w EO

0

Francuska i brytyjska agencja kosmiczna wspólnie będą rozwijały technologie obserwacji Ziemi.

UK Space Agency (UKSA) i Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), odpowiednio brytyjska i francuska agencja kosmiczna, podpisały 31 stycznia porozumienie o współpracy w działaniach kosmicznych. Jego pierwszą częścią będzie przeznaczenie 15 milionów GBP na kluczowe instrumenty satelitów pogodowych nowej generacji. Umożliwi to brytyjskim i francuskim naukowcom przeprowadzenie największych przeglądów porównawczych powierzchni wód globu ziemskiego.

Podpisanie umowy miało miejsce w trakcie szczytu brytyjsko-francuskiego w bazie królewskich sił powietrznych Brize Norton, w Oxfordshire, i odbyło się w obecności prezydenta Francji Françoisa Hollande’a i premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona.

Jak powiedział David Willetts, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii, “to bardzo ważny krok w przyszłej brytyjsko-francuskiej współpracy w przestrzeni kosmicznej. Pierwsza inwestycja, 15 milionów funtów, pozwoli rozwinąć dwa główne obszary technologii związanych z obserwacjami Ziemi. Projekty te będą bardzo pożyteczne społecznie i naukowo, dostarczając dokładnego prognozowania pogody i zarządzania zasobami wodnymi na świecie“. “Współpraca w zakresie telekomunikacji, pogody kosmicznej, monitorowania gazów cieplarnianych, i technologii kosmicznych, wzmocni więź między naszymi krajami. Technologie kosmiczne są jedną z ośmiu wielkich technologii, a nasza współpraca nakreśli przyszłość europejskich projektów kosmicznych, utrzymując nas w światowej czołówce”, kontynuował.

“Osiem wielkich technologii” odnosi się do polityki naukowo-technologicznej rządu Wielkiej Brytanii, które to technologie ma promować i rozwijać brytyjska nauka i przemysł. Są to:

  • technologie typu “big data”
  • robotyka i systemy autonomiczne
  • biologia syntetyczna
  • medycyna regeneracyjna
  • nauki agrarne
  • materiały zaawansowane technologicznie
  • energia i jej przechowywanie
  • i właśnie technologie kosmiczne i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej

Porozumienie podpisał dyrektor wykonawczy UKSA, dr David Parker, i prezes CNES, Jean-Yves Le Gall. Choć oba państwa współpracują w dziedzinie eksploracji kosmosu od wielu lat, to odnowione porozumienie między agencjami ma pozwolić , jak powiedział dyrektor UKSa, “na osiąganie wspólnych celów i korzyści podmiotom naukowy i przemysłowym”.

Jak wspomniano, pierwsze wspólne projekty będą dotyczyły instrumentów satelitów dla organizacji EUMETSAT i amerykańsko-francuskiego projektu badania rozmieszczenia globalnych zasobów słodkiej wody. Chodzi tu o francuski instrument IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) i misję satelitarną Surface Water and Ocean Topography (SWOT).

Zobacz też:

(UKSA)

Comments are closed.