Oferta pracy w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poszukuje osoby na stanowisko starszego / głównego specjalisty w departamencie projektów pilotażowych.

Główne obowiązki to:

  • Monitoring i sprawozdawczość w zakresie wydatkowania środków ze składki polskiej wpłacanej do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przeznaczanej na programy obowiązkowe i opcjonalne ESA;
  • Monitoring i sprawozdawczość finansowa w zakresie projektów realizowanych przez polskie podmioty w ramach programu PECS i Task Force;
  • Analiza raportów okresowych nadsyłanych przez wnioskodawców w ramach monitoringu ESA;
  • Doradztwo polskim podmiotom w zakresie procedur ESA stosowanych w finansowaniu projektów, realizowanych we współpracy z tą organizacją;
  • Udział w posiedzeniach Komitetów i Rad ESA;
  • Raportowanie wyników prowadzonych działań i analiz związanych z realizacją zadań wynikających z Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce;
  • Prowadzenie baz danych związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu wynikających z Programu Działań na Rzecz Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystywania Systemów Satelitarnych w Polsce;
  • Przygotowanie informacji dla wnioskodawców o wymaganiach formalnych, prawnych i finansowych dotyczących poszczególnych konkursów ogłaszanych przez ESA;
  • Analiza i monitoring systemu EMITS;
  • Prowadzenie postępowań przetargowych związanych z realizowanymi zadaniami.

Więcej szczegółów można znaleźć na biuletynie informacji publicznej

(PARP)

Comments are closed.