Wkrótce zamiana biegunów magnetycznych Słońca

0

W przeciągu kilku najbliższych miesięcy nastąpi zamiana biegunów magnetycznych na Słońcu. Jest to zjawisko następujące w każdym cyklu 11-letnim, w okolicach jego maksimum.

Nasza Dzienna Gwiazda charakteryzuje się stosunkowo silnym i zmiennym polem magnetycznym. Podczas każdego cyklu słonecznego następuje wyjątkowo interesujące wydarzenie – zamiana biegunów magnetycznych. Ten proces następuje w okresie maksimum aktywności słoneczne, co oznacza też, że mniej więcej Słońce przebyło połowę cyklu i rozpoczyna drugą połowę.

Podczas zamiany biegunów magnetycznych naszej Dziennej Gwiazdy następuje rzeczywiście ich wymiana, która poprzedzona jest globalnym osłabieniem pola magnetycznego do zera. Z kolei wówczas obserwuje się także występowanie silnych, lokalnych pól magnetycznych, związanych z grupami plam słonecznych. Te regularne zamiany są częścią cyklu słonecznego i są systematycznie obserwowane i mierzone od kilku dekad. Obecnie właśnie następuje czwarta zamiana, którą rejestrują naukowcy.

Zamiana biegunów magnetycznych Słońca ma pewien efekt na cały Układ Słoneczny, a dokładniej na strefę zwaną heliosferą. W tej domenie Słońca (z której sonda Voyager 1 powoli „wypływa”) zmiany na naszej Dziennej Gwieździe mogą być rejestrowane, bowiem efekty tego procesu są „wynoszone” poza bezpośrednie otoczenie gwiazdy za pomocą wiatru słonecznego – może to trwać nawet kilka miesięcy, zanim zmiana dotrze do granic heliosfery. Czasem zmiany można zaobserwować w formie swoistego „frontu”, przez który przechodzą planety naszego Układu Słonecznego. Ten front ma bardzo falową formę podczas zamiany biegunów magnetycznych Słońca.

Poprzednia zamiana biegunów magnetycznych Słońca nastąpiła na początku 2001 roku, podczas maksimum 23. cyklu aktywności. Wówczas nad biegunami Słońca przeleciała sonda Ulysses – od września 2000 do stycznia 2001 nad południowym biegunem naszej Dziennej Gwiazdy, a następnie pomiędzy wrześniem a grudniem 2001 nad północnym. Wówczas po raz pierwszy (i do tej pory jedyny) zarejestrowano wynik zamiany słonecznych biegunów magnetycznych z dala od ekliptyki.

W porównaniu z kilkoma poprzednimi cyklami, obecny, 24. cykl aktywności słonecznej jest bardzo słaby. Trzy poprzednie zamiany biegunów nastąpiły podczas dość silnych maksimów słonecznych charakteryzujących się dużą ilością obszarów aktywnych. W obecnym cyklu zazwyczaj nie obserwuje się takich obszarów, co potencjalnie stwarza szansę na rejestrację zjawisk, które w czasie poprzednich cykli były trudne do obserwacji.

(NASA)

{module [346]}

{module[346]}Zamiana biegunów słonecznych

Comments are closed.