Kosmonauta.net na trzech ważnych wydarzeniach w Brukseli (styczeń 2013)

0

Pod koniec stycznia 2013 roku w Brukseli odbywają się trzy ważne wydarzenia związane z europejskim sektorem kosmicznym. Pierwsze z nich nosi nazwę EU Space Policy, drugie to EC Space Technology Workshop. Trzecie wydarzenie to „okrągły stół” dotyczący wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kosmonauta.net będzie obecny na tych trzech wydarzeniach.

Rok 2013 jest ważny dla europejskiego sektora kosmicznego z wielu różnych względów. Zbliża się następca 7 Programu Ramowego – „Horyzont 2020”, który ma mieć zupełnie inną strukturę niż wcześniejsze inicjatywy tego typu. Jednocześnie Unia Europejska (UE) coraz wyraźniej zaznacza swoje kosmiczne ambicje, głównie przejawiające się poprzez programy EGNOS, Galileo i GMES Copernicus. Wreszcie, Polska od 19 listopada 2012 roku jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) a w perspektywie kilku lat do tej agencji dołączy kilka kolejnych państw.

Pod koniec stycznia tego roku w Brukseli odbędą się trzy ważne wydarzenia, które są związane z wyżej opisanymi sprawami. Pierwsze z nich nosi nazwę EU Space Policy i będzie to już piąta konferencja związana z UE i jej dążeniami do stworzenia sektora kosmicznego obecnego u wszystkich 27. państw Unii. W trakcie tego wydarzenia omawiana będzie polityka wspierania europejskiego przemysłu wysokich technologii oraz prac badawczo-rozwojowych w sektorze kosmicznym. Ocenione zostaną prace przy wprowadzaniu systemu Galileo i EGNOS oraz przyszłość i potencjał GMES.

Drugie z wydarzeń to EC Space Technology Workshop. Jest to „dodatkowy” etap konsultacji przed nadchodzącym programem „Horyzont 2020”. W ramach tych warsztatów Komisja Europejska ma zamiar uzyskać dodatkowe informacje od społeczności europejskiego sektora kosmicznego, by zoptymalizować strategię wprowadzania tego programu.

Trzecim wydarzeniem będzie dyskusja dotycząca trudności i szans jakie stoją przed Polską po wejściu do struktur ESA. Podczas tego „okrągłego stołu” przedstawiciele Polski, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz organizacji Secure World Foundation przedstawią swoje opinie na temat najbliższych lat naszego kraju w strukturach ESA.

Na wszystkich wydarzeniach będą obecni przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net. 

Comments are closed.