Wakacyjne praktyki w CBK PAN

0

CBK PAN poszukuje studentów lub/i absolwentów zainteresowanych praktykami zakresu geoinformatyki trwającymi od połowy lipca do końca sierpnia 2012 roku.

Zespół Obserwacji Ziemi Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów lub/i absolwentów kierunków: geografia, kartografia, geodezja, geoinformatyka, lub pokrewnych, zainteresowanych odbyciem praktyk z zakresu geoinformatyki, trwających od połowy lipca do końca sierpnia 2012 roku.

Praktyki obejmą zagadnienia:
1. Teledetekcja i fotogrametria:

 • Pozyskiwanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych
 • Przetwarzanie oraz analiza danych teledetekcyjnych
 • Analiza zmian użytkowania terenu
 • Generowanie map pokrycia terenu
 • Przygotowanie do dystrybucji produktów teledetekcyjnych
 • Wykonywanie analizy zmian
 • Ortorektyfikacja
 • Wektoryzacja ortofotomap – budowanie map numerycznych
 • Mozaikowanie obrazów
 • Redakcja ortofotomap
 • Praca w projektach programu GMES

2. Systemy Informacji Przestrzennej:

 • Analizy przestrzenne w systemach informacji przestrzennej
 • Edycja i aktualizacja danych i informacji w systemach bazodanowych, w tym tworzenie metadanych

Praktyki można odbyć w instytucie w okresie wakacyjnym. Sa to praktyki bezpłatne. Osoby zainteresowane obyciem praktyk proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: stlewinski@cbk.waw.pl z uwzględnieniem poniższej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.Ust.No.133, item 883).”

Comments are closed.