Airbus: nowy model wysokościowy i modernizacja terminali dla Transal Shipping

0

Airbus wprowadził na rynek nowy model wysokościowy Ziemi. Jego turecki partner przeprowadzi też modernizację terminali VSAT dla Transal Shipping.

WorldDEM Digital Terrain Model

Airbus Defence and Space wprowadza na rynek nowy cyfrowy model wysokościowy Ziemi – WorldDEM Digital Terrain Model. Model ma objąć ponad 90 mln km² obszarów lądowych Ziemi.

Nowy model to wysoce dokładne, ustandaryzowane przedstawienie wysokości topograficznej powierzchni Ziemi, które udostępnić można dla dowolnego punktu na powierzchni globu. Model ten jest finalną częścią oferty WorldDEM, dzięki której Airbus Defence and Space może udostępnić zarówno dane dotyczące powierzchni, jak i wysokości terenu do różnych dalszych zastosowań, np. w inżynierii lądowej i wodnej.

WorldDEM DTM jest oparty na produkcie WorldDEM z którego usunięto wszystkie ślady ludzkiej działalności oraz roślinność. W modelu tym elementy znajdujące się na powierzchni (takie jak zabudowania czy roślinność) są dokładnie usuwane, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznych cech ukształtowania terenu, np. grzbietów górskich.

WorldDEM opiera się na danych uzyskanych z satelitów radarowych wysokiej rozdzielczości TerraSAR-X oraz TanDEM-X, które rozpoczęły synchroniczne pozyskiwanie danych w grudniu 2010 roku, a w połowie roku 2013 zakończyły dwukrotną obserwację całości obszarów lądowych Ziemi. Podczas swojej trzeciej i czwartej misji obserwacyjnej satelity pokryły bardziej złożone typy terenu w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości i dokładności finalnego produktu. WorldDEM to pierwszy globalny, wysoce precyzyjny cyfrowy model powierzchni korzystający z jednego źródła danych.

Ozsay zmodernizuje terminale Transal Shipping

Ozsay Satellite Communications, partner Airbus Defence and Space, zmodernizuje łączność satelitarną na pięciu zbiornikowcach do przewozu ropy naftowej i chemikaliów, operatora Transal Shipping. Transal, czołowy turecki operator tankowców, będzie mógł dzięki temu przesyłać dwa razy więcej danych za pomocą terminali VSAT Pharostar.

Każdy z pięciu zbiornikowców Transal wykorzystuje platformę XChange do zarządzania łącznością biznesową oraz komunikacją załogi i jest wyposażony w anteny VSAT działające w paśmie Ku, które można przekształcić tak, aby działały w paśmie Ka, co w przyszłości zapewni dostęp do usług satelitarnych wysokiej przepustowości (High Throughput Satellite). Transal, który początkowo używał planu z miesięcznym limitem danych w wysokości 10 GB na jeden statek, teraz przejdzie na plan 20 GB. Modernizacja obejmuje też instalację Iridium OpenPort (IOP) na wszystkich pięciu statkach w celu zapewnienia zapasowego kanału łączności. Przełączenie z Pharostar VSAT na IOP następuje automatycznie i jest zarządzane przez XChange, aby zapewnić statkom Transal nieprzerwaną łączność na morzu.

Nowy pakiet danych umożliwi Transalowi wykorzystanie aplikacji Planned Maintenance System (PMS) działającej na komputerach z systemem Microsoft Windows. PMS służy do planowania i monitorowania napraw i konserwacji statków w celu zoptymalizowania eksploatacji całej floty. Skorzystają również członkowie załogi, ponieważ dzięki dodatkowemu limitowi danych Transal będzie mógł zaoferować każdemu z nich pakiet komunikacyjny w wysokości 250 MB miesięcznie w ramach sieci Wi-Fi „Bring Your Own Device” (BYOD). Członkowie załogi mogą używać własnych laptopów, tabletów i urządzeń mobilnych, natomiast zaplecze socjalne zarządzane jest zdalnie przy pomocy platformy XChange.

Ozsay Satellite Communications jest częścią tureckiej Grupy Ozsay oraz „elitarnym” partnerem Airbus Defence and Space. Firma ma ponad 35 lat doświadczenia w branży morskiej.

(Airbus D&S)

Comments are closed.