XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce

0

W Warszawie 8 marca 2016 r. odbędzie się, objęte patronatem medialnym Kosmonauta.net, XXX seminarium z cyklu GIS w praktyce.

Modelowanie 3D infrastruktury miejskiej jest stosunkowo nowym zbiorem działań w porównaniu z klasycznym podejściem 2D do zagadnień związanych z mapami i informacją przestrzenną (GIS). Dodatkowy wymiar danych GIS wymiernie zwiększa ich jakość, a w konsekwencji skuteczność podejmowanych decyzji administracyjnych, oraz umożliwia sprawniejszą komunikację w wielu trudnych czy wręcz kryzysowych sytuacjach.

Modele 3DCity w ostatnich latach rozwijają się w wielu aglomeracjach miejskich. Systemy są stosowane na co dzień m.in. do wspierania procesów decyzyjnych, analiz natężenia hałasu, opracowań analizujących nasłonecznienie i zacienienie wybranych obszarów w funkcji czasu, opracowywania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego, a także analiz terenów zalewowych czy do wsparcia działań związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Podczas konferencji zostanie przedstawione szeroko pojmowane modelowanie budynków z danych przestrzennych pozyskanych fotogrametrycznie i metodą lotniczego skaningu laserowego. Etapy powstawania modelu budynku, sposoby reprezentacji modeli, narzędzia do modelowania i wizualizacji 3D, cele budowy miast 3D to podstawowe zagadnienia, które zostaną omówione. Szczególna uwaga zostanie skupiona na prezentacji metod generowania budynków 3D, które znane są z publikacji, ocena ich wydajności oraz wskazaniu zalet i wad tych metod.

W programie między innymi:

– rozwój technologii skaningu, integracja skaningu z systemami GIS, zasilanie wirtualnych baz 3D GIS;

– CityGML – do czego i jak wykorzystać modele miejskie 3D GIS;

– korzystanie z efektów modelowania 3D (przestrzennych informacji trójwymiarowych),

– integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS; przydatność lotniczego skaningu laserowego do opracowania modeli budynków 3D;

– lotnicze skanowanie laserowe Polski i jego praktyczne efekty,

– kataster 3D w warunkach Polski – uwarunkowania budowy katastru;

– opracowania fotogrametryczne z Bezzałogowych Statków Latających.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/gis3d/index.php

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/gis3d/formularz_pr10.php

Organizator wydarzenia: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78.

Kontakt: pr@konferencja.com.pl

Comments are closed.