XXVIII seminarium w cyklu “GIS w praktyce” – zostało tylko 10 dni!

0

Tylko 10 dni pozostało do seminarium „Narzędzia GIS w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji planistycznych”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 28. seminarium w cyklu GIS w praktyce: „Narzędzia GIS w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji planistycznych”, które odbędzie się już 12 lutego 2015 roku w Warszawie.

W jego trakcie zaproszeni specjaliści przedstawią m.in. ramy prawne tworzenia i wykorzystania zbiorów danych przestrzennych. Ponadto omówiona zostanie optymalizacja takiego wykorzystania, a także wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji danych GIS.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, Czytelnicy mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu. Program jest dostępny on-line, a w nim:

  • Obowiązek tworzenia i udostępniania zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych – Urszula Bereza-Tijero (Instytut Gospodarki Przestrzennej)
  • Trzy wymiary i pięć perspektyw – komplementarne dane przestrzenne w planowaniu przestrzennym – Witold Kuźnicki (MGGP Aero sp. z o.o.)
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych baz danych firmy – Mariusz Matyjaszczyk (Eurosystem S.A.)
  • Wykorzystanie bazy danych GIS w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Kielcach – Jadwiga Skrobacka (koordynator GIS w Urzędzie Miasta Kielce) i Dominika Kowalska-Jamrożek (koordynator Biura Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Kielce)
  • Zastosowanie technik grafiki komputerowej do przedstawiania danych przestrzennych i udostępniania ich w Internecie – dr inż. Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)
  • Przepisy i orzecznictwo w zakresie korzystania z informacji przestrzennej. Mapy i dane geoprzestrzenne jako informacja publiczna – dr Krzysztof Siewicz (UKSW)

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.

Comments are closed.