Cząstki organiczne w pierwotnym Układzie Słonecznym

0

Wyniki symulacji komputerowych i badań laboratoryjnych wskazują na to, że złożone cząstki organiczne, z których zbudowane są organizmy żywe, powstały już w okresie formowania się Układu Słonecznego.

Pierwotna mgławica, z której powstał nasz Układ, była miejscem niespokojnym. Zawarte w niej cząstki przemieszczały się po skomplikowanych torach, chaotycznie, raz za razem opuszczając chmurę, by po chwili do niej wrócić. Narażone przy tym były na napromieniowanie światłem UV z okolicznych gwiazd oraz drastyczny wzrost temperatury. To, w połączeniu z występowaniem lodu, wystarczyło do wytworzenia złożonych molekuł.

Model opracowany przez badaczy z University of Chicago i NASA Ames Research Center wyjaśnia także, skąd obecność związków organicznych w kometach i planetoidach – molekuły, które powstały w okresie formowania się Układu zostały uwięzione w tych niewielkich ciałach.

{youtube}Nn3_-IF2tDI{/youtube}
Animacja przedstawia trajektorię cząstki w mgławicy pyłu i gazu stanowiącej wczesny Układ Słoneczny. Różne kolory oznaczają dawki promieniowania UV z okolicznych gwiazd, jakim poddawana jest cząstka. Czarny to najniższa radiacja, czerwony – najwyższa. Skala podawana jest w jednostkach astronomicznych AU (1 AU = średni dystans Ziemi od Słońca = ok. 150 milionów kilometrów). (Animation credit: Fred Ciesla; Youtube user: futurityvideo)

Jakie dokładnie cząstki powstały? W warunkach laboratoryjnych, symulujących pierwotną mgławicę, mogło powstać większość elementów budujących organizmy żywe: aminokwasy, będącymi składnikiem białek, fragmenty łańcuchów nukleotydów (tworzących DNA i RNA) oraz związki amfifilowe, będące budulcem błon komórkowych. (Takie składniki pojawiają się także w planetoidach i kometach).

Złożone cząstki zostawały ostatecznie więzione w mniejszych obiektach (kometach i meteorytach) i w ten sposób mogły trafić na powierzchnię planet, kiedy zaistniały sprzyjające warunki do powstania życia.

Badania wskazują także na to, że naturalną konsekwencją dynamiki cząstek w mgławicach, jest powstawanie złożonych molekuł organicznych. Z tego względu wyniki można interpolować na cały Wszechświat. Możemy przypuszczać, że organiczne cząstki powstawały i powstają powszechnie w procesie formacji systemów planetarnych.

Źródło: NASA

Comments are closed.