Obserwacje sztormu tropikalnego Alberto

0

Osiemnastego maja utworzył się sztorm tropikalny na Atlantyku w tym sezonie. Sztorm został nazwany Alberto. Satelita NASA “Terra” wykonała zdjęcia tego sztormu.

Co roku na północnym Atlantyku trwa sezon huraganów. Tradycyjnie ten sezon zaczyna się 1 czerwca a kończy 30 listopada, co zwykle określa ramy czasowe, wewnątrz których tworzą się sztormy tropikalne, choć czasem zdarza się to wcześniej jak i później. Przykładem takiej aktywności był sezon huraganów w 2005 roku, który nawet trwał do stycznia 2006 roku.

W tym roku pierwszy sztorm tropikalny na Atlantyku wytworzył się już 18 maja. Sztorm został nazwany Alberto. Dzień później satelita NASA o nazwie Terra dokonał serii pomiarów tego sztormu. Obserwacji dokonano około godziny 18:00 CEST. W momencie wykonania obserwacji sztorm Alberto znajdował się u wybrzeży stanu Południowa Karolina. Zanotowano prędkość wiatrów rzędu 85 km/h.

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Alberto może przybrać na sile i poruszać się w kierunku północno-wschodnim. Jest możliwe, że w miarę nabierania sił Alberto stanie się huraganem najniższej, pierwszej kategorii. W kolejnych dniach, w środę i czwartek Alberto może zacząć tracić na sile, choć wciąż może ten kompleks może być klasyfikowany jako sztorm lub depresja tropikalna.

Tegoroczny sezon huraganów na północnym Atlantyku jest przewidywany jako “typowy”. Najnowsze prognozy przewidują około 14 sztormów tropikalnych, 5 huraganów i 2 silne huragany. Warto tu dodać, że tradycyjnie sezon huraganów ma swój szczyt aktywności w sierpniu i wrześniu – przed maksimum podawana jest kolejna prognoza aktywności.

Satelita NASA o nazwie Terra to jeden z satelitów obserwacji Ziemi. Wystrzelony w 1999 roku krąży na orbicie typu SSO o wysokości około 720 km. Głównym celem tej misji jest obserwowanie Ziemi, detekcja zmian klimatycznych oraz monitoring aktywnych wydarzeń, takich jak huragany czy powodzie. Terra obserwuje także poziom zanieczyszczeń w troposferze.

Polecamy zdjęcie sztormu Alberto w kilku rozdzielczościach na stronie NASA.

Przetworzony obraz wschodniego wybrzeża USA wraz ze sztormem tropikalnym Alberto / Credits - NASA, ESDIS

(NASA, NHC)

Comments are closed.