NCBiR ogłasza nabór na wnioski na finansowanie badań

0

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o konkursie na wnioski w ramach JU Clean Sky i Programu Badań Stosowanych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa kolejny, jedenasty, nabór wniosków na międzynarodowe projekty w dziedzinie technologii lotniczych prowadzony przez JU Clean Sky (Wspólne Przedsięwzięcie “Clean Sky”). Konkurs podzielony jest na 69 tematów zgrupowanych w sześć bloków:

 • EcoDesign
 • Green Regional Aircraft
 • Green Rotorcraft
 • Sustainable Green Engines
 • Smart Fixed Winged Aircraft
 • Systems for Green Operations

Projekty mogą być realizowane przez osoby, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym UE. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2012 roku. Całkowity budżet konkursu wynosi prawie 45 milionów Euro. Więcej informacji na stronach programu Clean Sky.

NCBiR zaprasza również do udziału w konkursie w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS). Program ma na celu wsparcie sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu. PBS skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz obszar interdyscyplinarny. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2012 roku. Konkurs, na który przeznaczono 240 milionów złotych, skierowany jest do:

 • jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe
 • centrów naukowo-przemysłowych
 • centrów naukowych PAN
 • sieci naukowych
 • konsorcjów naukowych

(NCBiR)

Comments are closed.