PW-Sat i inne CubeSaty zamontowane na podajnikach

0

Sześć CubeSatów, w tym polski PW-Sat, zostało zamontowanych na dyspenserach, na których zostaną dołączone do ładunku głównego rakiety Vega.

Sześć pikosatelitów, które zostaną wyniesione pierwszym lotem europejskiej lekkiej rakiety Vega, umieszczono w specjalnych dyspenserach P-POD (Poly-Picosatellite Orbital Deployer). Montaż odbywał się w holenderskim ośrodku ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej w dwóch turach po 3 satelity, 28 października i 9 listopada.

Po przejściu końcowego przeglądu zostaną one dostarczone do Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou jeszcze przed końcem listopada. Tam P-POD-y zostaną dołączone do włoskiego satelity LARES, głównego ładunku Vegi. Start planowany jest na styczeń 2012.

Program ESA poświęcony CubeSatom rozpoczął się 28 maja 2007 roku za zgodą dyrekcji ESA na włączenie ładunków edukacyjnych do pierwszego lotu Vegi. W lutym 2008 Biuro Edukacyjne ESA ogłosiło możliwość bezpłatnego wyniesienia do 9 pikosatelitów studenckich.

Pierwsze trzy cubesaty zamontowane na P-POD i studenci przy nich pracujących / Credits: ESAOstatecznie, po 4 latach prac i zaangażowaniu ponad 250 studentów z 6 krajów, na orbitę wysłanych zostanie 7 jednostek, w tym polski PW-Sat, który ma szansę stać się pierwszym polskim sztucznym satelitą w historii. Aktualna lista pikosatelitów lecących rakietą Vega:

  • e-st@r – Politechnika Turyńska, Włochy – demonstrator technologii aktywnej stabilizacji trójosiowej z wykorzystaniem układu bezwładnościowego,
  • Goliat – Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia – obserwacje Ziemi za pomocą kamery cyfrowej, pomiary promieniowania jonizującego i strumieni mikrometeoroidów,
  • MaSat-1 – Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie, Węgry – demonstrator różnych elementów awioniki, w tym układu zasilania, nadajnika i odbiornika radiowego, układu przetwarzania danych,
  • PW-Sat – Politechnika Warszawska – demonstrator systemu deorbitacji satelitów,
  • Robusta – Uniwersytet Montellier II, Francja – badanie wpływu promieniowania jonizującego na tranzystory bipolarne,
  • Xatcobeo – Uniwersytet Vigo i INTA, Hiszpania – demonstrator programowalnego odbiornika radiowego i systemu rozkładania paneli ogniw słonecznych.

Siódmy statek zostanie dołączony do trzeciego dyspensera P-POD w ciągu dwóch tygodni.

Satelity zostaną umieszczone na orbicie o perygeum 300 kilometrów, apogeum 1450 km i nachyleniu 69,5o. Wokół Ziemi będą krążyły przez różny czas, najdłużej – około 4 lat.

Zobacz też:

(ESA)

Redakcja dziękuje p. Maciejowi Urbanowiczowi za udostępnione zdjęcie.

Studenci związani z 3 satelitami montowanymi 9 listopada, w tym PW-Sata / Credits: ESA

Comments are closed.