7 Program Ramowy – Przestrzeń Kosmiczna

0

14 czerwca 2011 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizował dzień informacyjny dotyczący konkursów 7 Programu Ramowego z dziedziny przestrzeni kosmicznej. 7 Program Ramowy (7PR) jest programem finansującym i kształtującym badania oraz rozwój technologiczny. Jego ramy czasowe przypadają na lata 2007-2013, zaś budżet na siedem lat wynosi 54 miliardów euro.

Dzień informacyjny odbył się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. Spotkanie zostało poprowadzone tak, aby zachęcić i dobrze przygotować do startu w konkursie firmy oraz instytucje, które jeszcze nie brały udziału w Konkursach 7PR. Bardzo dobrze nakreślony został sam program ramowy. Anna Pytko, zastępca dyrektora KPK podkreślała, że KPK chętnie służy pomocą i radą przy składaniu wniosków, a także wszelkimi informacjami.

Piotr Świerczyński, koordynator Priorytetu Przestrzeń Kosmiczna, przedstawił tematykę 5. konkursu w ramach tego priorytetu. Zostanie on ogłoszony 20 lipca 2011, a wnioski będzie można składać do 23 listopada 2011. W 5. konkursie mile widziane będą nowe pomysły na misje obserwacyjne, ponieważ największa część budżetu 7PR została przeznaczona na GMES. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać na międzynarodowym dniu informacyjnym w Rydze (Łotwa) w dniach 18-19 lipca 2011 (http://www.fp7-space.eu/). Prezentacja znajduje się pod tym linkiem.

Informacje o współpracy Polski z Europejska Agencją Komiczną były tematem wypowiedzi Krzysztofa Zaręby z Ministerstwa Gospodarki. Najważniejszą informacją było to, że 3. konkurs w ramach PECS zostanie ogłoszony latem tego roku. Dobrą wiadomością jest, iż czas na napisanie wniosku konkursowego będzie wynosił aż 3 miesiące. PECS został podpisany na lata 2007-2012. Jeżeli budżet pozwoli, czwarty konkurs zostanie ogłoszony w 2012.

Doświadczeniami i sukcesami odniesionymi w ramach projektów z 7PR i PECS-u podzielił się Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. Marek Banaszkiewicz. Również Instytut Geodezji i Kartografii ma spore doświadczenie, które zostało przedstawione w czasie dnia informacyjnego. Obydwie instytucje mają ogromne doświadczenie w realizacji projektów kosmicznych, a także udział w 7PR. Kluczem do sukcesu w konkursach dla małych i średnich przedsiębiorstw może być współpraca z doświadczonymi partnerami.

Bieżący tydzień jest tygodniem informacyjnym 7. Programu Ramowego. Jako że dziedzin 7PR jest kilka, a dni roboczych jedynie 5, tematy zostały ze sobą połączone w jak najbardziej dogodny sposób. Z przestrzenią kosmiczną została zaprezentowana Nauka w Społeczeństwie. Pokazano między innymi portal SCIENTIX z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Portal został uruchomiony przez Komisję Europejską w ramach 7PR i można znaleźć na nim materiały oraz informację o projektach również w języku polskim.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy

Comments are closed.