Chorwacja bliżej ESA

0

19 lutego Republika Chorwacji podpisała Umowę o Współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Jest to ważny krok przed oficjalnym dołączeniem do struktur ESA.

Umowa została podpisana w Zagrzebiu przez Blaženkę Divjak, chorwacką Minister Nauki i Edukacji oraz Frédérica Nordlund, dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej ESA w imieniu dyrektora generalnego ESA Jana Dietricha Woernera.

Umowa o Współpracy (tzw. Cooperation Agreement) jest pierwszym formalnym krokiem przed uzyskaniem statusu Państwa Członkowskiego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Następne etapy to Europejskie Państwo Współpracujące (European Cooperating State) oraz Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS, Plan for European Cooperating States). W ramach PECS podmioty danego państwa mogą już ubiegać się o finansowanie w ramach przetargów wybranych programach agencji.

“W ramach tej umowy musimy zbudować synergię między naukami kosmicznymi, badaniami, edukacją oraz rozwojem przemysłu” podsumowała Minister Blaženka Divjak

Pierwsze rozmowy Chorwacji o dołączeniu do struktur ESA rozpoczęły się w 2014 roku. Wśród chorwackich podmiotów realizujących działania z sektorze kosmicznym można wymienić Instytut Rudjera Boskovića (RBI), Dyrektorat Ochrony Przyrody i Ratownictwa (DUZS), Obsługę Hydrologiczną i Meteorologiczną (DHMZ) oraz wydziały krajowych uniwersytetów. W przypadku firm jest to np Amphinicy, która od 18 lat realizuje zlecenia z zakresu oprogramowania dla satelitów na zamówienie SES.

W skład Europejskiej Agencji Kosmicznej wchodzą obecnie 22 państwa. Program PECS realizują teraz Łotwa i Słowenia. Umowę Europejskiego Państwa Współpracującego podpisały również Cypr, Słowacja, Litwa oraz Bułgaria.

(ESA)

Comments are closed.