STS-134: czwarty dzień misji

0

Ten artykuł będzie stale uzupełniany w miarę postępu prac. Zapraszamy do relacji z czwartego dnia (Flight Day 4 – FD4) misji STS-134. Początek FD4 zaplanowany jest na godzinę 04:56 CEST (19.05.2011). Misję będzie można oglądać na NASA TV. Dodatkowe informacje na temat sposobów jej odbierania znajdują się na końcu tego artykułu.

Godzina 21:26 CEST (19.05.2011)
O godzinie 20:26 astronauci promu Endeavour udali się na spoczynek. Zakończył się Flight Day 4.

Godzina 16:49 CEST (19.05.2011)
Dowódca misji STS-134 – Mark Kelly, rozmawia właśnie z reporterami różnych mediów. Poinformował m.in. iż jego żona – Gabrielle Giffords, radzi sobie bardzo dobrze po przebytej operacji.

Godzina 16:11 CEST (19.05.2011)
Wewnątrz Stacji ISS, w module Quest, Drew Feustel i Greg Chamitoff przygotowują sprzęt oraz skafandry EMU na jutrzejszy spacer kosmiczny, pierwszy z czterech w misji STS-134. Astronauci wyjdą na 6.5 godziny w próżnię około godziny 9:15 CEST.

Godzina 14:24 CEST (19.05.2011)
Spektrometr magnetyczny cząstek alfa (Alpha Magnetic Spectrometer – AMS-02) jest złożonym zestawem detektorów, który po zainstalowaniu na stacji kosmicznej ISS będzie służył do poszukiwań: pierwotnej antymaterii, hipotetycznych cząstek tworzących ciemną materię (których istnienie postuluje się w ramach niektórych teorii) czy egzotycznych form materii. Ponadto możliwe będzie przeprowadzenie badań nad promieniowaniem kosmicznym poprzez pomiary jego składu i gęstości przy energiach rzędu teraelektronowolta (TeV).

Godzina 13:36 CEST (19.05.2011)
Poszukiwania pierwotnej antymaterii będą polegać na próbach zarejestrowania jąder antyhelu oraz jąder cięższych. W czasie trzech lat pracy instrument wykona pomiary około miliarda cząstek cięższych od protonu. Będą to głównie jądra helu oraz także inne jony. AMS może zaobserwować jedno jądro antyhelu lub jądro cięższe w tle około 109 normalnych jąder. Pozwoli to na wyszukanie ciężkich cząstek antymaterii będących pozostałością pierwotnej antymaterii powstałej w młodym Wszechświecie. Detekcja przynajmniej jednego takiego jądra dostarczy doświadczalnego dowodu na istnienie znaczącej ilości antymaterii we Wszechświecie pozostałej po okresie formowania się materii barionowej. Będzie to miało duże znaczenie dla teorii tłumaczących pochodzenie dominacji materii we Wszechświecie na etapie bariogenezy. Do tej pory instrumenty umieszczane na balonach stratosferycznych oraz satelitach nie zarejestrowały żadnego antyjądra. Niewielkie ilości antyprotonów oraz pozytonów w promieniowaniu kosmicznym są pochodnymi rozpadu normalnych cząstek lub są wytwarzane podczas oddziaływań promieniowania gamma z materią ośrodka międzygwiazdowego.

Godzina 13:29 CEST (19.05.2011)
Czy Wszechświat zbudowany jest tylko z materii? Jeśli nie, to ile we Wszechświecie może być antymaterii? Co spowodowało asymetrię materia-antymateria podczas wczesnego etapu formowania się Wszechświata zwanym bariogenezą? Być może odpowiedzi na te pytania udzieli właśnie AMS.

Godzina 13:01 CEST (19.05.2011)
AMS-02 został podłączony i przetestowany. Testy wypadły pomyślnie.

Godzina 11:46 CEST (19.05.2011)
POŁĄCZENIE. Alpha Magnetic Spectrometer został zainstalowany na segmencie kratownicy stacji kosmicznej.

Godzina 11:30 CEST (19.05.2011)
To już ostatnie chwile operacji przenosin instrumentu. Astronauci przygotowują się do instalacji AMS do adaptera na kratownicy stacji kosmicznej.

Godzina 10:45 CEST (19.05.2011)
Trwają przenosiny AMS-02. Obecnie odbywa się to już za pomocą ramienia Canadarm 2, które przejęło spektrometr od manipulatora promu Endeavour.

Godzina 09:30 CEST (19.05.2011)
W następnej kolejności instrument został przeniesiony w miejsce, gdzie drugi manipulator (SSRMS) przejmie ładunek. Ramię wahadłowca nie sięga w miejsce docelowej instalacji dlatego w operacji udział biorą dwa manipulatory.

Godzina 09:19 CEST (19.05.2011)
AMS-02 został wyjęty z ładowni.

Godzina 08:59 CEST (19.05.2011)
Wszystkie uchwyty zostały już zwolnione.

Godzina 08:57 CEST (19.05.2011)
Uchwyty, które trzymają instrument w ładowni, są w tej chwili zwalniane.

Godzina 08:40 CEST (19.05.2011)
Spektrometr AMS-02 został uchwycony przez SRMS.

Godzina 07:59 CEST (19.05.2011)
Za chwilę rozpoczną się prace związane z AMS-02.

Godzina 06:53 CEST (19.05.2011)

Za około godzinę spektrometr AMS-02 zostanie przechwycony przez ramię promu kosmicznego SRMS.

Godzina 05:33 CEST (19.05.2011)
Dopiero teraz przesłano piosenkę – pobudkę dla załogi. Piosenka jest związana z misją ST-134 – stworzył ją jeden ze znajomych astronautów. Autorem utworu jest Jose Molina Serrano.

Godzina 04:57 CEST (19.05.2011)
Pobudka! Rozpoczyna się Flight Day 4! Piosenka – pobudka zostanie wysłana za około 30 minut, gdyż na tyle minut nastąpiła przerwa w komunikacji ze Stacją i promem.

Godzina 04:25 CEST (19.05.2011)
Po bezproblemowym zacumowaniu wahadłowca Endeavour do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nadszedł czas na rozwinięcie misji STS-134. W poprzednim dniu rozpoczął się proces rozładowania ładowni promu kosmicznego. Na kratownicy P3 umieszczona została paleta logistyczna ELC-3 wypełniona masą sprzętu zapasowego. W dniu dzisiejszym nastąpi wyjęcie oraz przeniesienie na miejsce instalacji drugiego dużego ładunku – spektrometru magnetycznego cząstek alfa AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). Pochwycenie spektrometru będzie miało miejsce o godzinie 7:56 CEST, a wyciągnięcie z ładowni o godzinie 8:21 CEST. Następnie dojdzie do przekazania ładunku manipulatorowi Stacji ISS, który przemieści go w pobliże miejsca instalacji. O godzinie 10:41 CEST rozpocznie się przytwierdzanie AMS-02 do adaptera na kratownicy Stacji ISS. W tym dniu odbędą się także przygotowania do pierwszego spaceru kosmicznego EVA-1, zaplanowanego na piąty dzień misji.

W języku polskim dyskusja na temat misji STS-134 toczy się na Polskim Forum Astronautycznym.
O sposobach i programach do oglądania NASA TV można przeczytać pod tym linkiem.

AMS-02 w ładowni promu Endeavor. Zdjęcie z 18 maja 2011 roku / Credits - NASA 05:48 CEST - widok na AMS-02 jeszcze w ładowni promu Endeavour / Credits - NASA TV

Ramię Canadarm 2 w trakcie przenoszenia AMS-02 (NASA)

Ramię Canadarm 2 w trakcie przenoszenia AMS-02 (NASA)

Przenosiny spektrometra w toku (NASA)

Przenosiny spektrometra w toku (NASA)

Spektrometr AMS-02 i jego umiejscowienie na stacji ISS (NASA)

Comments are closed.