Jedna z sond ARTEMIS uderzona przez meteoroid?

0

Dane telemetryczne przesłane z sondy kosmicznej THEMIS-B (THEMIS-P2) – jednego z pięciu pojazdów programu THEMIS – świadczą, że jedno z jego urządzeń EFI (Electric Field Experiment) zakończone sferyczną kulą, zostało uderzone przez meteoroid w dniu 14 października o godzinie 8:05 CEST. Pomimo tego zdarzenia wszystkie instrumenty sondy funkcjonują prawidłowo i nadal zbierają dane.

Obecnie pojazd ten wchodzi w skład nowego programu badawczego o nazwie ARTEMIS, która jest skrótem od liter pełnej nazwy definiującej przeznaczenie misji: “Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun”, co oznacza: “Akcelerację, Rekoneksję, Turbulentność i Elektrodynamikę Interakcji Księżyca ze Słońcem”.

W programie wykorzystano dwa pojazdy kosmiczne będące częścią konstelacji pięciu satelitów THEMIS, które wystrzelono w 2007 roku. Sondy te miały za zadanie badać zjawiska heliofizyczne i zakończyły już swoją pierwotną misję po dwuletnim czasie pracy. Dzięki temu możliwe stało się ponowne użycie dwóch urządzeń grupy, którym wyznaczono nowy cel i skierowano na nowe orbity.

Zmiana pozycji ma na celu umożliwienie podjęcia badań mających zarejestrować cząstki naładowane, a także pola elektryczne i magnetyczne w trzech wymiarach. Pozwoli to na poznanie mechanizmów akceleracji cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym w pobliżu księżycowej orbity oraz odległych części ziemskiej magnetosfery. Także wiatr słoneczny będzie badany.

Wykryte zderzenie nie przeszkodziło w wejściu sondy THEMIS-B na zaplanowaną orbitę w punkcie L1 układu Ziemia-Księżyc do czego doszło 22 października. Nie jest to jednak pierwszy pojazd, który znalazł się na tej egzotycznej orbicie, przypominającej nieco krzywą Lissajous, bowiem 25 sierpnia drugi satelita tego programu – THEMIS-A (THEMIS-P1) jako pierwszy wszedł na zaplanowaną orbitę w punkcie L2 układu Ziemia-Księżyc. Stał się tym samym pierwszym obiektem, któremu udała się ta sztuka.

(NASA)

Comments are closed.