Obrazy satelitarne wspomagają walkę z powodzią

0

W związku z zaistniałą sytuacją  powodziową polskie środowisko kosmiczne zajmujące się  wykorzystaniem technik satelitarnych i teledetekcji włączyło się  do walki z żywiołem. Na bieżąco opracowywane są  analizy satelitarne obszarów zalanych. Są one dostępne na serwerze http://gmes.cbk.waw.pl/ Obrazy są obecnie wykorzystywane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Obrazy satelitarne są pozyskiwane i wstępnie analizowane w ramach europejskiego projektu SAFER. Dystrybucją w Polsce i dalszą analizą stosownie do potrzeb instytucji reagowania kryzysowego zajmuje się zespół GMES Centrum Badań Kosmicznych i projekt PROTEUS koordynowany przez PIAP. Do działań włączyła się także firma Geosystems Polska wspierając przygotowywanie map GIS dla Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Wykorzystanie obrazów satelitarnych pozwala prognozować zagrożenie powodziowe – dokładnie określać rozmieszczenie zagrożonych zalaniem obszarów. Umożliwia zidentyfikowanie zagrożonych uszkodzeniem linii komunikacyjnych np.  dróg, torów kolejowych lub istotnych elementów infrastruktury energetycznej. W łatwy sposób pozwala dokładnie wskazać zabudowania wymagające  ewakuacji. Przyczynia się to do wzrostu efektywności działań antykryzysowych.

Zdjęcia satelitarne mogą zostać  wykorzystane do oceny stanu zniszczeń i  kwalifikacji powodzian do otrzymania pomocy finansowej. W sposób szybki i tani, na podstawie adresu, można wytypować gospodarstwa  uprawnione do otrzymania takiej pomocy. Znacznie skróci to procedurę administracyjną zasadności udzielenia poszkodowanym pomocy finansowej i przez to pozwoli udzielić jej szybciej.

Efektywne wykorzystanie zdjęć satelitarnych nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania osób związanych z zespołem GMES w CBK PAN oraz wielu innych osób działających w polskim środowisku kosmicznym.

Redakcja kosmonauty serdecznie dziękuje Panu Mateuszowi Wolskiemu za nadesłany tekst.

Comments are closed.