Pożegnanie z Phoenixem

0

Nie udała się trzecia i ostatnia seria prób nawiązania kontaktu z lądownikiem Phoenix. Tym samym misja Phoenix przechodzi już w całości do historii.

7 kwietnia 2010 informowaliśmy o ostatnich próbach nawiązania kontaktu z lądownikiem Phoenix za pośrednictwem sondy Mars Odyssey. Dziś, po tygodniu, wiadomo, że Phoenix się nie odezwał.

Phoenix wylądował na Marsie 25 maja 2008 r., działał z powodzeniem dwa miesiące dłużej niż początkowo zakładano, lecz gdy marsjańska zima zapadła na dobre, jego akumulatory nie miały na tyle mocy by zapewnić przetrwanie jego podstawowych systemów. Misja sondy Phoenix okazała się być jedną z najbardziej udanych wypraw na Czerwoną Planetę w ciągu ostatnich lat. Lądownik wykrył w lipcu 2008 roku istnienie wody w marsjańskiej glebie, która w rejonach okołobiegunowych Marsa obecna jest w gruncie w postaci lodu.

Phoenix nie został zaprojektowany by przetrwać trudną marsjańską zimę. Istniało jednak małe prawdopodobieństwo, że w jego akumulatorach pozostało na tyle energii, by wraz z nadejściem marsjańskiej wiosny, obudzić się do życia. Niestety, nadzieje okazały się płonne – sonda Phoenix się nie odezwała.

Źródło wiadomości:
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-126

Comments are closed.