ATK testuje rakietowy system kontroli orientacji budowany dla Oriona

0

Firma ATK przeprowadziła siódmy test naziemny (drugi w pełnej skali) modułu kontroli orientacji przeznaczonego dla systemu ucieczkowego LAS planowanej kapsuły załogowej Orion. Urządzenie to umożliwia sterowanie lotem kapsuły bezpośrednio po jej odłączeniu i uruchomieniu silników rakietowych, zamontowanych na LAS. Czynnikiem roboczym jest gaz wytworzony przez generator spalający w tym celu stałe paliwo i wyrzucany przez osiem dysz, umieszczonych prostopadle do około metrowej osi urządzenia i oddalonych o siebie o 45 stopni, dysponujących maksymalnym ciągiem o sile około 3100 kilogramów na pojedynczą jednostkę sterującą.

Funkcja powstającego systemu LAS jest prosta – w razie uszkodzenia rakiety nośnej, stosunkowo nieduży silnik rakietowy zostaje uruchomiony, a kapsuła odłączona od rakiety (którą w planie Constellation jest Ares I), dzięki czemu w bardzo krótkim czasie oddala się od strefy zagrożenia. Właśnie taki układ był stosowany w pierwszych kapsułach załogowych, używanych w programach Mercury czy Apollo (kapsuły Gemini nie wykorzystywały systemu LAS – zamiast tego posiadały zamontowane fotele katapultowe).

Budowany na potrzeby Oriona system ratunkowy ma być planowo przetestowany w całości podczas próby Pad Abort-1 na poligonie White Sands w Nowym Meksyku – tym samym, na którym przeprowadzano identyczne testy na potrzeby programu Apollo.

Nad pracami rozwojowymi systemu napędowego LAS prowadzi nadzór Centrum Lotów Kosmicznych im. Marshalla. Cała wieża ratunkowa zawiera w sobie trzy moduły silników rakietowych – jeden główny, odpowiedzialny za bezpieczne oddalenie się kapsuły od rakiety nośnej (ATK); drugi, którego zadaniem jest wytwarzanie ciągu dla wspomnianego systemu orientacji (ATK); oraz trzeci, budowany przez firmę Aerojet, który po ustabilizowaniu kapsuły i odłączeniu wieży LAS jest uruchamiany i oddala zbędny już system ratunkowy od pojazdu załogowego.

Test naziemny systemu ACS, credit: ATK

Centrum Lotów Kosmicznych imienia Marshalla wspomaga także prace nad strukturą, mechaniką, awioniką, systemem kontroli temperatury oraz przygotowania do testów w locie oraz operacji naziemnych.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za projekt LAS i jego wykonanie jest Centrum Badawcze Langley, pełniące tę funkcję w ramach Biura Projektu Orion (Orion Project Office) mieszczącym się w Johnson Space Center w Houston. Prace ATK nad systemem kontroli orientacji są prowadzone w ramach kontraktu z firmą Lockheed Martin.

Źródło: ATK

Comments are closed.