Kompromis w sprawie budżetu NASA?

0

Trwające przez ostatnie kilka tygodni zawirowanie związane z nowym budżetem NASA może zbliżać się ku końcowi. Najprawdopodobniej odpowiedzią Kongresu będzie kompromis, dzięki któremu pewne elementy anulowanego programu Constellation zostaną zachowane a program wahadłowców zostanie przedłużony.

1 lutego 2010 roku administrator NASA (Charles Bolden) ogłosił nowy kierunek rozwoju tej amerykańskiej agencji kosmicznej. Ten nowy kierunek rozwoju oparty jest o propozycję nowego budżetu NASA na rok fiskalny 2011 (wraz z zarysem finansowania na lata następne – aż do 2015 roku). Aby wszystkie nowe cele rozwoju były możliwe do zrealizowania, zaplanowano pewien wzrost budżetu NASA.  Wz skierowany na bardziej intensywne badania naukowe, rozwój techniki oraz bardziej intensywną współpracę z prywatnymi firmami (np komercyjne systemy transportu załogowego na orbitę). Jednocześnie zaproponowano anulowanie programu Constellation w całości.

Propozycja nowego budżetu NASA spotkała się z falą krytyki ze strony przeciwników zmian. Wśród przeciwników najważniejszy głos należy chyba do firmy Lockheed Martin, głównego wykonawcy kapsuły Orion, nad którą prace wciąż trwają.

24 lutego 2010 roku rozpoczęła się debata specjalnej komisji, które celem jest przedstawienie odpowiedzi Kongresu USA na proponowany budżet. Kilkanaście dni później, wszystko wskazuje na to, że odpowiedzią Kongresu będzie zmodyfikowana propozycja budżetu NASA, w ramach której zachowane zostaną niektóre elementy programu Constellation a program wahadłowców zostanie przedłużony – do momentu, w którym prywatne firmy będą w stanie w sposób bezpieczny transportować ludzi na orbitę.

Najczęściej proponowane modyfikacje budżetu NASA to: zachowanie elementów programu Constellation (np kapsuła Orion lub ciężka rakieta nośna) oraz przedłużenie programu wahadłowców. Zachowanie kapsuły Orion byłoby pewnie możliwe, gdyby firma Lockheed Martin udowodniła zdolność lotów już w roku 2013 (o czym ostatnio głośno mówią). Temat ciężkiej rakiety nośnej może oznaczać powrót do koncepcji “shuttle-derived”, czyli pochodnych Aresa V, serii Jupiter lub “nie-Shuttle-C” zamiast pomysłu budowy rakiety opartej na paliwach węglowodorowych (“nowy Saturn V”).

Najważniejsze pytaniem związane z przedłużeniem programu wahadłowców jest  związane z funduszami. Czy program STS otrzyma dodatkowe fundusze czy też NASA będzie musiała je wydzielić z obecnego budżetu? Druga możliwość oznacza niewątpliwie wyraźne zahamowanie rozwoju innych programów. Pojawiła się propozycja przyznania dodatkowych funduszy na przedłużony program wahadłowców (link). Strona NASA komentuje tę propozycję wyrażając obawy – głównie związane z nakładami finansowymi (link).

Warto tu dodać, że strona techniczna przedłużenia programu STS wygląda pozytywnie. Dzięki pracom wykonanym w trakcie Return To Flight , jest możliwe przedłużenie programu “nawet do 2020 roku” (powiedział to Michael Moses, pracujący w zespole MMT programu wahadłowców).
Kolejny etap debaty komisji działającej przy Kongresie USA zaplanowany jest na 25 marca 2010. Tego dnia swoje zdanie po raz kolejny wyrazi Charles Bolden.

Źródła informacji:
http://www.nasaspaceflight.com/2010/03/lawmakers-bill-extend-shuttle-2015-hlv/
http://www.wesh.com/news/22748806/detail.html

Comments are closed.