Chandra: obraz galaktyki z dwiema czarnymi dziurami

0

Zaprezentowano obraz rentgenowski galaktyki NGC 6240. Charakteryzuje się ona obecnością dwóch supermasywnych czarnych dziur w swoim centrum.

Obecność dwóch supermasywnych czarnych dziur w tej galaktyce została stwierdzona na podstawie danych z Chandry w 2002 roku. Czarne dziury są oddalone od sienie o około 3 000 lat świetlnych. Na obrazie są widoczne w postaci dwóch jasnych źródeł punktowych.

Uważa się, że czarne dziury te są w takcie procesu zbliżania się do siebie. Zaczęło się to około 30 milionów lat temu. Ostatecznie zaowocuje zlaniem się tych czarnych dziur w jeden obiekt.

Poszukiwania i badania takich układów podwójnych czarnych dziur są aktywnym tematem w astrofizyce. O czasu odkrycia takiego układu w NGC 6240 był on intensywnie obserwowany za pomocą Chandry i innych obserwatoriów. Wyszukiwane były też inne tego typu układy.

Według modeli układy podwójne czarnych dziur powinny występować stosunkowo często, wynika to z faktu, że zderzenia galaktyk są również stosunkowo częste. Większość galaktyk zawiera w swoich jądrach supermasywne czarne dziury, a obecność dwóch takich obiektów, może wyjaśniać nietypowe zjawiska obserwowane w niektórych galaktykach aktywnych, takie jak wygięcia dżetów wybiegających z ich jąder.

Na ilustracji obraz rentgenowski centralnej części galaktyki NGC 6240 został nałożony na obraz optyczny z HST.

(NASA)

Comments are closed.