Swift – badania komet

0

Obserwacje z użyciem grismów teleskopu UVOT są użyteczne do badań otoczki gazowej komet i składu komet na tej podstawie. Ponadto obserwacje emisji rentgenowskiej, powstającej podczas przejmowania elektronów z atomów komy przez jony wiatru słonecznego, dostarcza informacji na temat zderzeń zimnego i gorącego gazu.

Dostarcza to wglądu w procesy zachodzące w młodym Układzie Słonecznym, a także w warunki panujące w wietrze słonecznym podczas jego przechodzenia przez przestrzeń heliosfery.

Kometa Lulin jest do tej pory przykładem najlepszych obserwacji komet w zakresie rentgenowskim wykonanych przez Swift. Produkuje ona dużo gazu i mało pyłu. Pył odbija światło dzięki czemu kometa jest jasna. W tym wypadku mała ilość pyłu sprawia, że kometa jest dostatecznie słaba, aby można było wykonać jej obserwacje za pomocą teleskopu XRT. Z powodu dużej ilości nie można wykonać obserwacje wielu komet w zakresie rentgenowskim. Z tego powodu Swift nie wykonał obserwacji rentgenowskich Schwassman-Wachmann 3 i Tuttle, ale wykrył je Chandra.

Do tej pory Swift wykonał obserwacje 3 komet – 8P/Tuttle, 73P/Schwassman-Wachmann 3, oraz C/2007 N3 Lulin.

Źródło:
NASA

Comments are closed.