Author Adam Dąbrowski

Adam Dąbrowski ukończył studia magisterskie na kierunku mechatronika na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu. Ma doświadczenie przemysłowe pracy EDC, biurze inżynierskim Instytutu Lotnictwa i General Electric (Warszawa, Polska) oraz SICK AG (Hamburg, Niemcy). Obecnie jest asystentem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Politechniki Gdańskiej gdzie pracuje nad doktoratem z drgań konstrukcji kosmicznych oraz prowadzi zajęcia z mechaniki, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych na kierunku "Technologie kosmiczne i satelitarne". Jest również kierownikiem Obserwatorium astronomicznego GSA gdzie uczy astronomii na wszystkich poziomach edukacji. Absolwent I edycji programu "Rozwój kadr sektora kosmicznego" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1 2