ESA Concurrent Engineering Challenge – zgłoszenia do 24 lipca

4

Biuro Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej poszukuje 22 studentów fizyki lub kierunków inżynierskich do wzięcia udziału w Wyzwaniu Projektowania Współbieżnego, które odbędzie się w Training and Learning Centre w Redu (Belgia) w dniach 12-15 września 2017.

Projektowanie Współbieżne (Concurrent Engineering) to metoda projektowania i wytwarzania produktów w sektorze kosmicznym. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod projektowania, podczas Projektowania Współbieżnego wszystkie podsystemy są tworzone jednocześnie, podczas wspólnych sesji specjalistów z różnych dziedzin w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu o nazwie Concurrent Design Facility (CDF). Jest to dużo bardziej wydajny sposób projektowania, ale ma też swoje wymagania.

Zespoły

Concurrent Design Facility / ESA

Wybrani studenci zostaną podzieleni na dwu-trzyosobowe zespoły o następujących specjalizacjach: struktury, konfiguracja, zasilanie, mechanizmy, termika, AOCS (systemy nawigacji i kontroli położenia), napęd, optyka/sensory, analiza trajektorii, komunikacja/przetwarzanie danych. Studenci wewnątrz małych zespołów mają opracować koncepcję podsystemu, który pozwoli wypełnić wymagania parametrów misji przy pomocy Projektowania Współbieżnego.

Kilka tygodni przed wydarzeniem, zakwalifikowani studenci dostaną dostęp do narzędzia Open Concurrent Design Tool (OCDT). Następnie, szkolenie w formie wideokonferencji Webex z ekspertami ESA pozwoli poznać tajniki tej aplikacji. Wreszcie, podczas samego wydarzenia, studenci będą pracować w CDF, co zwiększy ich kompetencje w tworzeniu i analizy założeń do misji kosmicznych.

Przedstawiciele ESA podkreślają, że prymat Europy w sektorze kosmicznym zależy od umiejętności projektowania misji i urządzeń kosmicznych na najwyższym poziomie. W tym celu wymagani są inżynierowie i naukowcy o wysokich kompetencjach.

Szczegóły szkolenia

Termin zgłoszeń to 24 lipca 2017, 23:59 CET.

Zgłaszać się mogą osoby:

  • w wieku między 18 a 32 lat
  • członkowie krajów członkowskich ESA
  • studenci stacjonarnych studiów magisterskich lub doktoranckich na kierunkach fizycznych lub inżynierskich.

ESA pokrywa koszty zakwaterowania i posiłków na miejscu oraz oferuje do 200 euro na koszty przelotu do Redu (Belgia) dla każdego studenta.

Więcej informacji dostępnych jest pod tym linkiem.