Kwiecień 2024 najcieplejszy w historii

0

Globalne podsumowanie temperatur w kwietniu 2024 roku.

Kwiecień 2024 roku okazał się być najcieplejszy w historii współczesnych pomiarów temperatury.

Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych w imieniu Komisji Europejskiej i finansowany przez UE, rutynowo publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne. Raporty przedstawiają zmiany zaobserwowane w globalnej temperaturze powietrza, morskiej pokrywie lodowej i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie raportowane wyniki opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Kwiecień 2024 – najważniejsze informacje dotyczące temperatury powietrza na powierzchni i temperatury powierzchni morza

 • Kwiecień 2024 r. był cieplejszy na całym świecie niż którykolwiek poprzedni kwiecień w zapisie danych, ze średnią temperaturą powietrza na powierzchni ERA5 wynoszącą 15,03°C, o 0,67°C powyżej średniej z kwietnia z lat 1991–2020 i o 0,14°C powyżej poprzedniego najwyższego poziomu z kwietnia 2016 r.
 • To jedenasty miesiąc z rzędu najcieplejszy w rekordzie danych ERA5 dla danego miesiąca w roku. Choć jest to niezwykłe, podobna passa miesięcznych rekordów globalnej temperatury miała miejsce wcześniej w latach 2015/2016.
 • Miesiąc ten był o 1,58°C cieplejszy niż szacowana średnia kwietniowa dla lat 1850–1900, czyli wyznaczonego przedindustrialnego okresu odniesienia.
 • Średnia globalna temperatura w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r.) jest najwyższa w historii i wynosi 0,73°C powyżej średniej z lat 1991–2020 i 1,61°C powyżej średniej z okresu przedindustrialnego z lat 1850–1900.
 • Średnia temperatura w Europie w kwietniu 2024 r. była o 1,49°C wyższa od średniej w kwietniu z lat 1991–2020, co czyni ten miesiąc drugim najcieplejszym kwietniem w historii kontynentu.
 • Temperatury były najbardziej powyżej średniej w regionach Europy Wschodniej. W Fennoskandii i Islandii temperatury były poniżej średniej. Średnia temperatura maskuje jednak kontrast między wyższymi i niższymi temperaturami występującymi na początku i w drugiej połowie kwietnia w Europie Zachodniej.
 • Poza Europą temperatury były najbardziej powyżej średniej w północnej i północno-wschodniej Ameryce Północnej, Grenlandii, wschodniej Azji, północno-zachodnim Bliskim Wschodzie, częściach Ameryki Południowej i większości Afryki.
 • El Niño na wschodnim równikowym Pacyfiku w dalszym ciągu słabło, osiągając warunki neutralne, ale ogólnie temperatura powietrza w morzu utrzymywała się na niezwykle wysokim poziomie.
 • Globalna temperatura powierzchni morza (SST) średnia dla kwietnia 2024 r. na obszarze 60°S–60°N wyniosła 21,04°C, co stanowi najwyższą wartość odnotowaną w tym miesiącu, nieznacznie poniżej 21,07°C odnotowanego w marcu 2024 r.
 • To trzynasty miesiąc z rzędu, w którym temperatura SST jest najcieplejsza w zapisie danych ERA5 w danym miesiącu roku.

Według Carlo Buontempo, dyrektora Służby ds. Zmian Klimatu programu Copernicus (C3S): „El Niño osiągnęło szczyt na początku roku, a temperatury powierzchni morza we wschodnim tropikalnym Pacyfiku wracają obecnie do warunków neutralnych. Jednakże, chociaż związane z tym wahania temperatury w miarę pojawiania się i odchodzenia naturalnych cykli, takich jak El Niño, dodatkowa energia uwięziona w oceanach i atmosferze w wyniku rosnącego stężenia gazów cieplarnianych będzie nadal pchać globalną temperaturę w kierunku nowych rekordów”.

Miesięczne globalne anomalie temperatury powietrza na powierzchni (°C) w odniesieniu do lat 1850–1900 od stycznia 1940 r. do kwietnia 2024 r., wykreślone jako szeregi czasowe dla każdego roku. Rok 2024 zaznaczony jest grubą żółtą linią, rok 2023 grubą czerwoną linią, a wszystkie pozostałe lata cienkimi liniami zacienionymi zgodnie z dekadą, od niebieskiego (lata 40. XX w.) do ceglastej czerwieni (lata 2020. XX w.). Źródło danych: ERA5. / Credits – C3S/ECMWF.

Kwiecień 2024 – najważniejsze wydarzenia hydrologiczne:

 • W kwietniu 2024 r. na większości północno-zachodniej, środkowej i północno-wschodniej Europy pogoda była przeważnie bardziej wilgotna niż średnia.
 • Większa część południowej Europy, w tym duża część wschodniej Hiszpanii, Włochy na półwyspie, zachodnie Bałkany, Turcja, Ukraina i południowa Rosja, a także Islandia, była bardziej sucha niż przeciętnie.
 • W kwietniu 2024 r. w regionach środkowej, wschodniej i południowej Ameryki Północnej, Azji Środkowej, krajów Zatoki Perskiej, najbardziej wysuniętej na wschód Azji, wschodniej Australii i południowej Brazylii warunki były bardziej wilgotne niż przeciętnie. obfite opady deszczu często prowadziły do ​​powodzi.
 • Bardziej niż przeciętne warunki panowały w częściach północnego Meksyku, wokół Morza Kaspijskiego i na Płaskowyżu Tybetańskim. Większa część Australii była również bardziej sucha niż przeciętnie.
Dzienna temperatura powierzchni morza (°C) uśredniona dla pozabiegunowego oceanu światowego (60°S–60°N) w latach 2023 (pomarańczowy) i 2024 (ciemnoczerwony). Wszystkie pozostałe lata pomiędzy 1979 a 2022 rokiem zaznaczono szarymi liniami. Średnią dzienną za okres referencyjny 1991–2020 zaznaczono szarą linią przerywaną. Źródło danych: ERA5. / Credits - Copernicus Climate Change Service/ECMWF.
Dzienna temperatura powierzchni morza (°C) uśredniona dla pozabiegunowego oceanu światowego (60°S–60°N) w latach 2023 (pomarańczowy) i 2024 (ciemnoczerwony). Wszystkie pozostałe lata pomiędzy 1979 a 2022 rokiem zaznaczono szarymi liniami. Średnią dzienną za okres referencyjny 1991–2020 zaznaczono szarą linią przerywaną. Źródło danych: ERA5. / Credits – Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Kwiecień 2024 – najważniejsze informacje dotyczące lodu morskiego:

 • Zasięg lodu morskiego w Arktyce był o około 2% niższy od średniej, co stanowi stosunkowo niewielką ujemną anomalię w porównaniu z anomaliami kwietniowymi odnotowanymi w ciągu ostatnich 10 lat.
 • Podobnie jak w marcu, na Oceanie Arktycznym wystąpiły mieszane anomalie w zakresie koncentracji lodu morskiego. Stężenia w Morzu Grenlandzkim utrzymywały się powyżej średniej i utrzymywały się od października.
 • Zasięg lodu morskiego na Antarktydzie był o 9% niższy od średniej, co stanowiło 10. najniższy stopień w kwietniu w zapisie danych satelitarnych, co stanowi kontynuację częstego, dużego, negatywnego anomalii obserwowanego od 2017 r.
 • Podobnie jak w lutym i marcu, stężenie lodu morskiego było najbardziej poniżej średniej w północnej części Morza Weddella i w sektorze Morza Rossa-Amundsena.

(Copernicus)

Comments are closed.