ESA podsumowuje etap selekcji kandydatów astronautów ESA

3

Nowe dane ze strony ESA co do selekcji kandydatów na europejskich astronautów.

Rozpoczęty w zeszłym roku proces selekcji europejskich astronautów przeszedł przez kolejny etap. Ilu kandydatów jest nadal “w grze”?

Nowy nabór do europejskiego korpusu astronautów

Europa ma obecnie siedmiu aktywnych astronautów. Aktualnie trwa proces naboru kandydatów do nowej grupy astronautów z Europy. Pierwszy etap naboru zamknięto 18 czerwca 2021 – nadesłano ponad 23 tysiące zgłoszeń – w tym wiele z Polski.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zorganizowała ostatni duży nabór do swojego korpusu astronautów w 2009 roku. Wśród tych astronautów znajdują się m.in. Samantha Cristoforetti oraz Thomas Pesquet. Później, w 2015 roku do szeregu astronautów ESA dołączył Niemiec Matthias Maurer.

ESA poszukuje od 4 do 6 nowych aktywnych astronautów, około 20 “rezerwistów” oraz przynajmniej jedną osobę z pewnym stopniem niepełnosprawności dla ustalenia możliwości uczestnictwa w misjach kosmicznych. W trakcie wieloetapowego procesu ESA będzie wybierać najlepszych kandydatów do wypełniania zadań przeznaczonych dla astronautów.

Pierwszy etap selekcji zakończył się 18 czerwca 2021. W tym etapie każda zainteresowana osoba mogła przesłać swoją aplikację. Tym razem ESA otrzymała ponad 23 tysiące zgłoszeń, głównie z państw członkowskich agencji. Z Polski łącznie napłynęło 549 zgłoszeń, z czego 421 to mężczyźni a 128 to kobiety. Warto tu także dodać, że ESA otworzyła możliwość aplikacji osoby z niepełnosprawnościami – i określiła możliwe pozycje jako “parastronautów”.

Nabór na astronautów ESA – materiał z początku 2021 roku / Credits – European Space Agency, ESA

Etap selekcji zakończony

We wrześniu 2021 opublikowaliśmy nieoficjalne informacje na temat zaproszenia kilku kandydatów z Polski. Dopiero w styczniu 2021 pojawiły się kolejne informacje – tym razem oficjalne, przedstawione przez ESA.

ESA do kolejnego etapu zaprosiła łącznie 1362 kandydatów, z czego 61% to mężczyźni a 39% to kobiety. Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia sugerowały, że ESA zaprosi około 2200-2300 kandydatów, czyli mniej więcej 10% wszystkich kandydatów.

Ponadto, ESA zaprosiła 29 kandydatów na “parastronautę”, z czego 27,6% to kobiety, a 72,4% to mężczyźni.

Wszyscy kandydaci zostaną teraz zaproszeni (lub już to wykonują) na serię testów psychologicznych, które obejmują możliwości koordynacji, poznawania, zdolności technicznych oraz testów osobowości.

ESA zamierza jesienią 2022 roku zakończyć proces selekcji i zaprezentować nowych astronautów.

Czy ktoś z Polski ma szansę?

W tej chwili brak zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych informacji co do kandydatów z Polski. Można jednak założyć, że rozpatrywanych jest nadal kilka nazwisk z naszego kraju. Na tym etapie prawdopodobnie jest przynajmniej po jednym kandydacie z każdego z państw członkowskich ESA.

Jakie są szanse dla kandydatów z Polski? Częściowo z pewnością będzie to związane z “jakością” kandydatów – jeśli wśród Polek i Polaków znajdzie się wyjątkowa osoba o świetnych predyspozycjach do pełnienia zawodu – wówczas ESA z pewnością zdecyduje się zaprosić tę osobę do korpusu kandydatów. Niestety, z drugiej strony częściowo można się spodziewać selekcji kandydatów względem aktywności danego państwa w programie lotów załogowych (program “Human Spaceflight”) ESA. W tym przypadku dominującymi państwami są Niemcy i Francja – co oznacza, że przynajmniej kilku “silnych” kandydatów będzie pochodzić z tych państw. Udział Polski w programie Human Spaceflight jak na razie jest bardzo skromny.

Warto tu jednak zauważyć, że Europa (w tym i ESA) jest świadoma swojej niewystarczającej pozycji w sferze lotów załogowych. Nowy dyrektor generalny ESA przy okazji zakończenia pierwszego etapu naboru do korpusu astronautów poinformował, że będzie się pytać państw członkowskich tej Agencji co do ambicji w lotach załogowych. Latem 2021 pojawiły się informacje związane z możliwością budowy europejskiego pojazdu załogowego. Ponadto, z uwagi na rosnącą aktywność globalnie (m.in. Chiny czy Indie) można się spodziewać, że i państwa europejskie zwiększą swoje nakłady na program załogowy.

(ESA)

3 komentarze

  1. To co Wunderwaffe polskiego MONu napędzanego Colonelem Depresją odpadło?
    Mis na miarę naszych czasów

    • Pilot wojskowy z rządową wejściówką powinien przejść testy psychologiczne i sprawnościowe bez problemu. Może by uchylił rąbka tajemnicy w kolejnym wywiadzie?