Forum Obserwacji Ziemi, czyli dane satelitarne dla administracji publicznej

1

Praktyczne zastosowanie danych satelitarnych przez administrację publiczną w zarządzaniu kryzysowym, cyfryzacji, transporcie lub rolnictwie – to tylko niektóre z tematów Forum Obserwacji Ziemi, organizowanego w dniach 14 i 20 grudnia br. przez Polską Agencję Kosmiczną.  

Zaproszeni prelegenci – doświadczeni eksperci i praktycy podzielą się z uczestnikami Forum wiedzą m.in. o tym jak wykorzystywać dane satelitarne w rolnictwie, systemach precyzyjnej lokalizacji dla transportu publicznego czy rozwoju systemów satelitów meteorologicznych. Swój udział potwierdzili już m.in. przedstawiciele GUGiK, IMGW, IGiK, CBK PAN, CloudFerro, GMV, iTTi, NASK, Almine.pl, Altergeo, BlueDot Solutions i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W trakcie spotkań przewidziano debaty oraz możliwość dyskusji z zaproszonymi gośćmi na temat praktycznego zastosowania danych satelitarnych w Polsce.

– Obserwacja Ziemi jest ważnym obszarem działalności Polskiej Agencji Kosmicznej. W 2020 r. udało nam się zamówić 2 pilotażowe projekty, przeszkolić ponad 400 osób, stworzyć platformę e-learningową oraz wydać podręcznik. Część z tych działań odbyła się dzięki projektowi Sat4envi. Przeprowadziliśmy również demonstracje usług dostępnych już na rynku. W tym roku kontynuujemy szkolenia, zamówiliśmy mapę zmian pokrycia terenu, mapę wilgotności gleby, ortofotomapę i kontynuujemy też dyskusję nie tylko online, ale też stacjonarnie – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

Forum Obserwacji Ziemi to dwudniowa konferencja POLSA. Wydarzenie  odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie: 14 grudnia w Warszawie, 20 grudnia w Krakowie oraz online – wydarzenie będzie można na bieżąco śledzić na Facebooku oraz YouTube Polskiej Agencji Kosmicznej.

***

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. 

POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym. Więcej informacji: www.polsa.gov.pl 

Jeden komentarz

  1. Może ktoś przypomni które to już forum i jakie są wyniki tych nasiadówek?
    Czy ktoś kiedyś zacznie tą firmę rozliczać za rzeczywiste postępy na nie ilość spotkań? Proszę mnie oświecić i wyjaśnić co ta Agencja robiła cały rok jakie faktyczne osiągnięcia oprócz papierów?

    Prezes naukowiec formule publicystycznej – weź się chłopie do prawdziwej pracy!