Konkurs literacki Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej 2020 – zakończenie naboru

0

W ostatnim dniu sierpnia minął czas zgłaszania opowiadań na konkurs Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, którego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji science fiction, napisanych przez debiutantów.

Zakończył się etap zgłaszania oraz oceny formalnej tekstów do pierwszej edycji konkursu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Ostatecznie przyjętych zostało sto sześćdziesiąt dziewięć opowiadań. Konkurs spotkał się zatem z dużym odzewem ze strony debiutantów, a liczba otrzymanych prac przekroczyła oczekiwania organizatorów. Świadczy to również o znaczącym zainteresowaniu problematyką poruszaną w ramach fantastyki naukowej, a także o szerokim potencjale autorów, szukających szansy na upublicznienie swojej twórczości.

Aktualnie prowadzona jest wstępna weryfikacja prac, której dokonają Recenzenci, odrzucający utwory niespełniające wymogów formalnych i/lub pozbawione odpowiedniego warsztatu literackiego. Następnie wyselekcjonowane prace będą oceniane przez Jurorów w skali 0-10 punktów. W pierwszej edycji konkursu teksty oceni jury w składzie:

– dr Michał Cholewa (informatyk, laureat nagrody im. Janusza Zajdla),

– dr Weronika Śliwa (astronom, kierownik planetarium Centrum Nauki Kopernik),

– dr Sebastian Szymański (filozof i etyk, pracownik laboratorium Techno-Humanistyki UW),

–Michał Cetnarowski (krytyk literacki, redaktor „Nowej Fantastyki”),

– Kamil Muzyka (specjalista prawa kosmicznego).

Najlepsze utwory wyłonione w konkursie – od jednego do pięciu – zostaną opublikowane drukiem w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2020. Ich autorzy, oprócz pamiątkowego dyplomu oraz egzemplarza zbioru, otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo IX, Wydawnictwo Powergraph oraz Dom Wydawniczy Rebis. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 stycznia 2021 roku.

O Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej:

Powstała z inicjatywy miłośników polskiej fantastyki naukowej, ma na celu jej popularyzację zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednocześnie Fundacja chce promować polskich twórców (pisarzy, grafików, muzyków, autorów gier komputerowych, fabularnych i planszowych) oraz organizować spotkania z pisarzami oraz ekspertami, aby przybliżać zagadnienia poruszane w fantastyce naukowej, a tym samym propagować gatunek oraz samą naukę. Jednym z przejawów tej aktywności będzie coroczny konkurs literacki dla debiutantów, mający na celu „wyławiać” nowe talenty.

www.pffn.org.pl

Autorem ilustracji jest Michał Karcz – współpracujący z fundacją artysta grafik, który w swej twórczości inspiruje się fantastyką naukową obecną w kulturze popularnej.

Comments are closed.