Nowa broszura „Sięgając gwiazd”

0

Aktualny stan polskiego sektora kosmicznego został przedstawiony w broszurze „Sięgając gwiazd”, która została wydana przez Ministerstwo Rozwoju i PARP.

Pierwsza wersja broszury “Sięgając gwiazd” powstała w 2013 r. i przedstawiała obraz polskiego sektora kosmicznego na początkowym etapie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Broszura została wydana w celach informacyjno-promocyjnych polskiego sektora kosmicznego i była pierwszym opracowaniem, które w sposób kompleksowy opisało najważniejsze zagadnienia związane z tym sektorem, m.in.: historię polskiej aktywności kosmicznej, nasze osiągnięcia w tej dziedzinie, opisano także wiodące podmioty polskiego sektora kosmicznego.

Cztery lata po dołączeniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej krajowy sektor zmienił się, rozrósł i ewoluował, dlatego zapadła decyzja o aktualizacji publikacji pod nazwą: „Sięgając gwiazd. Polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA”. Opracowanie przedstawia podstawowe dane ilościowe i jakościowe (potencjał naukowo-techniczny) podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora kosmicznego.

W broszurze opisano, które instytucje zajmują się wspieraniem sektora kosmicznego oraz jak rozwijał się potencjał polskiego sektora downstream i upstream na przestrzeni lat. Ważne miejsce poświecono najważniejszym polskim firmom z sektora kosmicznego  – opisano działalność ponad 20 podmiotów wraz z mapą kompetencji dla każdej z firm. Jednym z zaprezentowanych podmiotów jest spółka Blue Dot Solutions, do której należy Kosmonauta.net.

W opracowaniu podkreślono rolę Pomorza, które jest istotnym miejscem na mapie krajowego sektora kosmicznego. To właśnie na Pomorzu w 2016 roku powstał akcelerator kosmiczny Space3ac, który wspiera rozwój projektów dla tego sektora. W tym roku specjalizacja dotyczyć będzie zastosowań technik satelitarnych dla transportu intermodalnego.

Przez różnego rodzaju mechanizmy wspierające rozwój młodych firm m.in. hackathony, konkurs Galileo Masters, akcelerator POSITION i Space3ac, w latach 2015 i 2016 umocniono działanie kilkuset projektów. Aby wykorzystać tej potencjał planowane jest otwarcie w Polsce inkubatora biznesowego ESA (ESA BIC), jedną z rozważanych lokalizacji dla ESA BIC jest Gdańsk.

Pełna publikacja dostępna jest pod linkiem: Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA

(PARP)

Comments are closed.