Pierwszy GRACE-FO prawie gotowy

0

Airbus kończy budowę jednego z dwóch następców misji GRACE.

Koncern Airbus Defence and Space, druga największa firma kosmiczna na świecie, zakończył budowę pierwszego z dwóch satelitów GRACE-FO (GRACE = Gravity Recovery and Climate Experiment, FO = Follow-On) we Friedrichshafen w Niemczech. Satelita zostanie teraz przetransportowany do Ottobrunn pod Monachium, gdzie przez kilka miesięcy będzie poddawany próbom operacyjnym w ośrodku testowym IABG.

Wizja artystyczna obu statków GRACE na orbicie okołoziemskiej / Credit: NASA

Wizja artystyczna pierwszej misji GRACE / Credit: NASA

Centrum badawcze NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) (Pasadena, Kalifornia) umieści oba satelity GRACE-FO na orbicie polarnej na wysokości około 500 km w odstępie 220 km. Jest to kontynuacja misji GRACE realizowanej z powodzeniem od 2002 roku. Krążąc wokół Ziemi, satelity te nieustannie mierzą z dużą precyzją dzielącą je odległość, która zmienia się w zależności od ziemskiej grawitacji. W ten sposób naukowcy mogą tworzyć mapy pól grawitacyjnych Ziemi.

Globalny system pozycjonowania i mikrofalowy system pomiaru odległości umożliwiają mierzenie dystansu między satelitami z dokładnością do jednego mikrona. Satelity GRACE-FO będą wyposażone w dodatkowy element: nowy, opracowany przez niemiecko-amerykański zespół, laserowy system pomiaru odległości, który zostanie przetestowany pod kątem użytku w przyszłych generacjach satelitów do badań grawitacji.

Start bliźniaczych satelitów GRACE-FO ma odbyć się nie wcześniej niż pod koniec 2017 roku. W czasie pięcioletniej misji będą dokonywane pomiary, które umożliwią tworzenie aktualnego modelu pól grawitacyjnych Ziemi co 30 dni. Ponadto każdy satelita będzie codziennie dostarczał nawet 200 profilów rozkładu temperatur oraz zawartości pary wodnej w atmosferze i jonosferze.

Drugi satelita GRACE-FO będzie gotowy do testów za około cztery tygodnie.

GRACE-FO to misja realizowana wspólnie przez NASA i niemieckie Centrum Badawcze Nauk Geologicznych (GFZ).

(Airbus D&S)

Comments are closed.