Satelity dla społeczeństwa – konferencja EURISY i Ministerstwa Rozwoju

0

Konferencja „Satelity dla społeczeństwa” odbyła się 19 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Nawigacja i łączność satelitarna oraz obserwacja Ziemi z kosmosu pozwalają na pozyskanie informacji, które mogą być przydatne administracji publicznej w wielu strategicznych sektorach. Dotyczy to m.in.: wszystkich obszarów transportu, monitoringu i ochrony środowiska, rolnictwa, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego czy energetyki.

Obecnie trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie bez wykorzystania satelitów. Telewizja, nawigacja drogowa, prognozy pogody, dostęp do internetu w domach, telemedycyna, – to tylko niektóre usługi, które nie byłyby możliwe bez użycia technik satelitarnych. Polityka kosmiczna nie jest oderwana od rzeczywistości jak się może potocznie uważać, lecz jest obecna prawie w każdym aspekcie życia. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że stereotypowe rozumienie „działalności kosmicznej” jako czegoś drogiego, niepraktycznego i niemającego wpływu na życie zwykłych obywateli powoli odchodzi w przeszłość”, mówiła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Satelity dla społeczeństwa - konferencja EURISY w Warszawie, 19 kwietnia 2016 / Credit: EURISY, MR

Satelity dla społeczeństwa – konferencja EURISY w Warszawie, 19 kwietnia 2016 / Credit: EURISY, MR

Wiceminister rozwoju zapowiedziała również, że powstanie narodowa strategia kosmiczna, która będzie częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Polska aktywnie uczestniczy w politykach kosmicznych. Zgromadzenie odpowiednich danych to dopiero początek – kluczowe jest to jak będziemy te dane wykorzystywać w sektorze publicznym“, zaznaczyła wiceszefowa resortu.

Polskie władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym korzystają z usług satelitarnych w takich sektorach, jak na przykład transport, rolnictwo i ochrona środowiska. Dane satelitarne pochodzące z obserwacji Ziemi mają bardzo szerokie i praktyczne zastosowanie. Dzięki nim możliwe jest m. in. szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych oraz lepszy monitoring jakości i czystości wód i powietrza, tak abyśmy zarówno my, jak i przyszłe pokolenia żyli w dobrych warunkach.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marek Banaszkiewicz również podkreślał fakt, że techniki satelitarne podnoszą komfort życia i bezpieczeństwo każdego z nas.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Thibaud Delourme mówił natomiast o oszczędnościach, które generuje odpowiednie wykorzystanie danych satelitarnych oraz o programie Copernicus, czyli europejskim systemie obserwacji Ziemi.

Konferencja zorganizowana została przez: Eurisy (organizacja non-profit zrzeszająca europejskie agencje kosmiczne), Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Polską Agencją Kosmiczną.

(MR)

Comments are closed.