Zwolnienia w Bigelow

0

Informacje wskazują na trwające zwolnienia w działach Bigelow Aerospace w związku z „nadzatrudnieniem”.

Jak donosi SpaceNews, powołując się bezpośrednio na prezesa Bigelow Space, Roberta Bigelowa, firma dokonała zwolnień w kilku działach, w których panowało nadzatrudnienie. Taki ruch ma na celu zredukowanie kosztów przedsiębiorstwa i jest związane z przechodzeniem firmy z działalności B+R do działalności stricte komercyjnej. Liczby zwolnionych osób nie podano.

Według nieoficjalnych źródeł Bigelow mógł zwolnić od 20% do 30% personelu, czyli około 30-50 z ponad 150 zatrudnionych osób. Podobne duże cięcia miały miejsce w przedsiębiorstwie w 2011 roku. Zwolniono wtedy 40 z 90 pracowników.

W grudniu 2015 roku przeanalizowaliśmy zatrudnienie w poszczególnych działach Bigelow Aerospace. Zauważyliśmy, że wiele z nich zatrudnia więcej osób niż potrzebuje. (…) Niestety, z początkiem roku musieliśmy dokonać wyboru. Praktyka biznesowa wymaga, aby zachować balans między ilością personelu a potrzebami”, powiedział Bigelow portalowi SpaceNews.

Zmiana ma związek ze zmianą profilu działalności firmy, z naukowo-badawczej na komercyjną. Jak powiedział Bigelow: „Przez 16 lat Bieglow Aerospace działał jako firma niemal wyłącznie naukowo-badawcza. (…) Od 2016 roku naszym zamiarem jest działanie w finansowo efektywniejszy sposób – szukać źródeł dochodu i zważać na zasadność i praktyczność wydatków operacyjnych”.

W lutym tego roku na orbitę trafić ma prototypowy dmuchany moduł załogowy BEAM dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Powstał on na zlecenie NASA za prawie 18 mln USD.
(SN)

Comments are closed.