Odszedł dr Maciej Winiarski

0

Zmarł dr Maciej Winiarski, b. adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniu 16 sierpnia 2015 r. zmarł nagle dr Maciej Winiarski, b. adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – niezwykle utalentowany i sumienny obserwator, służący swą wiedzą wielu pokoleniom krakowskich astronomów.

Obserwatorium na Suchorze / Credit: Jadwiga, License: GFDL

Obserwatorium na Suhorze / Credit: Jadwiga, License: GFDL

Maciej Winiarski po ukończeniu w 1961 r. studiów astronomii w Krakowie wszedł do zespołu kierowanego przez prof. Eugeniusza Rybkę, pod którego kierunkiem przygotował pracę doktorską z fundamentalnej fotometrii gwiazdowej obronioną na UJ w 1968 r.

Jednak większość jego prac naukowych była związana z prowadzonymi przez niego obserwacjami fotometrycznymi gwiazd zmiennych. Był jednym z pionierów zastosowania metody fotoelektrycznej w Krakowie, a w ostatnich latach z powodzeniem prowadził obserwacje kamerami CCD.

Znacząca część jego badań naukowych dotyczyła obserwacji tzw. Obłoków Libracyjnych w układzie Ziemia – Księżyc. Na założonej przez siebie stacji w Roztokach Górnych (Bieszczady) prowadził obserwacje tych obiektów, czym dowiódł, że w szczególnie sprzyjających warunkach (ciemne niebo) można je dostrzec. Posługiwał się tam, tzw. “Amerykanką” – 203 mm teleskopem refrakcyjnym sprowadzonym w 1923 r. na UJ z Uniwersytetu Harvarda w USA.

W ostatnich latach bardzo aktywnie włączył się w prace naukowe Obserwatorium na Suhorze, będąc tam jednym z głównych astronomów – obserwatorów. Obserwatorium to jest najwyżej położonym w Polsce (1000 m n.p.m.). Dysponuje 60 cm teleskopem Cassegraina z kamerą CCD SBIG ST10XME.

(Jerzy Kreiner, emerytowany dyrektor Katedry Astronomii UP w Krakowie – jednostki macierzystej obserwatorium)

 

Comments are closed.