Osiem nowych egzoplanet (koniec maja 2015)

0

Pod koniec maja doniesiono o istnieniu ośmiu egzoplanet. Trzy z tych obiektów mogą być brązowymi karłami.

Nowo odkryte bardzo masywne obiekty otrzymały oznaczenia HIP 73990 b, HIP 73990 c i HIP 74865 b. Dwa z tych obiektów krążą wokół jednej gwiazdy HIP 73990. Wszystkie te obiekty mają kilka cech wspólnych: są bardzo masywne, krążą stosunkowo daleko od swych gwiazd oraz są bardzo młode.

Masy tych trzech obiektów to przynajmniej 21 – 28 mas Jowisza. Są to bardzo masywne obiekty, być może już zdolne do podtrzymania własnych dużych księżyców. Niektóre z tych księżyców mogą być porównywalne wielkością z Ziemią lub nawet większych.

Aktualnie nie ma jednej i powszechnie akceptowanej definicji granicy pomiędzy gazowym gigantem a brązowym karłem. Niektórzy astronomowie uważają, że dolna granica, od której można klasyfikować niektóre obiekty jako brązowe karły to około 13 mas Jowisza.

Oprócz powyżej opisanych masywnych obiektów doniesiono także o odkryciu następujących egzoplanet: HIP 65891 b, HIP 107773 b, KELT-8 b, HIP 67851 c oraz HATS-8 b. Wszystkie są bez wątpienia gazowymi gigantami. Najlżejszy z nich, HATS-8 b ma masę około 0,14 masy Jowisza, czyli w zakresie masowym pomiędzy Saturnem a Neptunem. Poza wspomnianym HATS-8 b oraz KELT-8 b wszystkie egzoplanety krążą stosunkowo daleko od swoich gwiazd – od 0,46 do 3,82 jednostki astronomicznej (średnia odległość), Dwie pozostałe egzoplanety (HATS-8 b i KELT-8 b) to typowe “gorące Jowisze”, krążące blisko swoich gwiazd – odpowiednio 7,0 milionów km z czasem 3,6 dnia oraz 6,9 milionów km z czasem 3,2 dnia.

Aktualnie lista Pozasłonecznych Układów Planetarnych (EPE) zawiera 1929 znanych i potwierdzonych obiektów. Od początku roku odkryto (lub potwierdzono istnienie wcześniej wykrytych) już 73 egzoplanety.

(EPE_

Comments are closed.