Kosmiczny tydzień w Gdańsku i w Warszawie (20-24.04.2015)

0

W mijającym tygodniu w Gdańsku i w Warszawie odbyły cztery ważne wydarzenia dla polskiego sektora kosmicznego.  

W poniedziałek 20 kwietnia, w zespole rezydencji Warszawa-Klonowa odbyły się spotkania ekspertów dotyczące programu zintegrowanych aplikacji oraz nowego programu meteorologicznego ESA MetOpSat. W pierwszym spotkaniu przy uczestnictwie profesora Amnona Ginatiego, dyrektora programu IAP (Integrated Applications Programme) z ESA oraz profesora Marka Banaszkiewicza z Polskiej Agencji Kosmicznej odbyła się dyskusja o potrzebach oraz przyszłości krajowego sektora aplikacji satelitarnych. Polskie firmy i instytucje przestawiły również własne projekty i produkty korzystające z rozwiązań zintegrowanych aplikacji. Zespół Blue Dot Solutions zaprezentował projekt SpaceForMed, który ma na celu stworzyć mapę drogową dla nowych aplikacji satelitarnych do zastosować gospodarki wodnej w Jordanii. W spotkaniu dotyczącym MetOpSat specjaliści z Airbusa prezentowali możliwości uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w tym programie.

Kolejne spotkania i konferencje odbyły się w Gdańsku. 21 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy dziesięcioma podmiotami z województwa Pomorskiego i województwa Mazowieckiego. Celem tego listu jest rozpoczęcie współpracy w sektorze kosmicznym pomiędzy tymi dwoma regionami.

Sygnatariuszami listu są: POLSA, marszałkowie obu województw, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańsk, Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii, Fundacja Interizon, Agencja Rozwoju Pomorza, Agencja Rozwoju Mazowsza oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE).

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Pomorzem a Mazowszem w sektorze kosmicznym / Credits - Krzysztof Kanawka, kosmonauta.net

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Pomorzem a Mazowszem w sektorze kosmicznym / Credits – Krzysztof Kanawka, kosmonauta.net

Dzień później, 22 kwietnia, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie dla firm z sektora kosmicznego oraz firm zainteresowanych tą branżą. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia profesora Banaszkiewicza, który opisał m.in. potencjalne “ścieżki” rozpoczęcia / dołączenia do projektów w sektorze kosmicznym. Profesor Banaszkiewicz wymienił także firmy, które w ostatnich latach powstały (w formie “spin-off”) dzięki działalności Centrum Badań Kosmicznych.

Wreszcie, 23 i 24 kwietnia w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja o nazwie International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology (IRMAST). Konferencję zorganizowała Politechnika Gdańska przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz POLSA. Co ciekawe, było to pierwsze wydarzenie, w którym wśród organizatorów znalazła się Polska Agencja Kosmiczna. Na tę konferencję przyjechało kilkadziesiąt naukowców i przedstawicieli firm komercyjnych z kilku państw europejskich.

Na początku konferencji IRMAST 2015 przedstawiono lokalne podmioty działające w sektorze kosmicznym, w tym firmę Blue Dot Solutions, z którą jest związany serwis Kosmonauta.net.

Konferencja IRMAST 2015 skupiła się przede wszystkim na naukowych wynikach prac badawczych w tematyce nawigacji satelitarnej i wykorzystaniu danych obserwacji Ziemi. W trakcie tej konferencji zaprezentowano także założenia projektu POSITION – pierwszego polskiego projektu Horyzont 2020 w tematyce “space”, którego koordynatorem jest fundusz Black Pearls VC.

Prezentacja Krzysztofa Kanawki o projekcie POSITION / Credits - kosmonauta.net

Prezentacja Krzysztofa Kanawki o projekcie POSITION / Credits – kosmonauta.net

Podczas drugiego dnia IRMAST 2015 odbyło się spotkanie firm zainteresowanych sektorem kosmicznym z profesorem Banaszkiewiczem. Spotkanie miało formę “okrągłego stołu”, w trakcie którego nastąpiła wymiana opinii pomiędzy POLSĄ, PSSE oraz firmami. Omówiono m.in. kwestię współpracy z administracją, form wsparcia i działań POLSA oraz zainteresowań firm w sektorze kosmicznym. Jednym z tematów podniesionych na tym spotkaniu była działalność w dziedzinie małych rakiet sondujących.

Spotkania i konferencje, które odbyły się w mijającym tygodniu są ważnym sygnałem, że polski sektor kosmiczny wchodzi w nową fazę swojego rozwoju. W każdym z tych wydarzeń uczestniczyła duża ilość różnych podmiotów, nie tylko instytucjonalnych, ale także i komercyjnych. Ilość spotkań, jak i różna tematyka pokazują również, że w krajowym sektorze kosmicznym istnieje coraz więcej możliwości dla podmiotów z różnych, często całkowicie odrębnych dziedzin.

Comments are closed.