XV Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

0

Można zgłaszać prezentacje na XV Polsko-Amerykańską Konferencję Nauki i Technologii.

Celem jubileuszowego spotkania jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Jubileusz to czas wspomnień, refleksji, to powrót myślami do ludzi, którzy tworzyli historię tej konferencji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do podsumowań i planów na kolejne lata.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 i 29 maja 2015 r. w Hilton Columbus Easton w Columbus w stanie Ohio, USA.

Zakres tematyczny spotkania obejmuje:

  • Technologie lotnicze i kosmiczne
  • Energetyka i środowisko
  • Przemysł obronny i bezpieczeństwo
  • Technologie produkcji i materiałowe

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później niż do 13 marca 2015 roku. Akceptacja abstraktu zostanie przesłana autorom do 27 marca 2015 roku. Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w power point) w języku angielskim do dnia 8 maja 2015 roku. Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 8 czerwca 2015 roku.

Przesłanie pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację
w dziewiątym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”. Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Osoby do kontaktu: George Osypowicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego (tel. 602 727 009, fax (22) 627 47 12, g.osypowicz@donau.com.pl), Tomasz Osypowicz, Instytut Lotnictwa (tel. (22) 846 00 11 w. 815 / 609 901 005, tomasz.osypowicz@ilot.edu.pl), Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa (tel. (22) 846 00 11 w. 551, aneta.olejniczak@ilot.edu.pl)

(CBK PAN, MG)

Comments are closed.