Warsztaty: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju

0

CPI zaprasza 30 lipca na warsztaty poświęcone Horyzontowi 2020 w nauce i B+R.

Warszawskie Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty mające przybliżyć zasady realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szkolenie poprowadzi Ingrid Szrajer, ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, a także właścicielka firmy Acces Consulting.

Program warsztatów trwających od 10 do 16 prezentuje się jak niżej:

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nowy system i zasady realizacji projektów

 1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 2. Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa
 3. Logika interwencji
 4. 11 celów tematycznych – czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 5. Programy krajowe i regionalne
 6. Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 – czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań?
  1. PO Inteligentny Rozwój
  2. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  3. PO Polska Cyfrowa
  4. PO Infrastruktura i Środowisko
  5. PO Polska Wschodnia
  6. RPO
 7. Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 8. Rodzaje projektów

II. System wyboru projektów – projektowane zmiany

 1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 2. Typy Beneficjentów
 3. Zasady i kryteria wyboru projektów
 4. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

III. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020

 1. Poziom dofinansowania
 2. Pomoc publiczna
 3. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 4. Kwalifikowalność wydatków – istotne zmiany
 5. Projekty generujące dochód
 6. Trwałość projektu – istotne zmiany
 7. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 8. Zaostrzenie kontroli projektów

IV. Dyskusja i konsultacje

Zgłoszenia na to płatne szkolenie należy nadsyłać poprzez formularz internetowy.

(CPI)

Comments are closed.