Rynek kosmiczny skurczył się pierwszy raz od 20 lat

0

Pierwszy raz od 20 lat odnotowano spadek wydatków na publiczne programy kosmiczne. Spadek jest jednak dość symboliczny, bo ledwie o 1 punkt procentowy.

Według najnowszych badań firmy Euroconsult, rządowe wydatki na programy kosmiczne zmniejszyły się w 2013 roku z 72,9 miliarda USD (w roku 2012) do 72,1 mld USD.

To pierwszy raz od 1995 gdy spadają publiczne wydatki na wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Sytuacja ta nie jest jednak wprost spowodowana kondycją światowej gospodarki i była w zasadzie przewidywana. Złożyło się bowiem na nią nie tylko zacieśnianie budżetów państw w dobie kryzysu, ale też normalne cykle przebiegu inwestycji. Część dużych programów kosmicznych ma za sobą szczyt nakładów finansowych i teraz wymaga mniejszych wydatków.

Steve Bochinger z Euroconsultu uznaje sytuację publicznego sektora kosmiczna za dobrą: “Mimo to, ogólna kondycja publicznych programów kosmicznych wykazuje wiele pozytywnych oznak. Głównie ze strony nowych potęg kosmicznych i krajów, które dopiero zaczynają budować swój potencjał kosmiczny. Spodziewamy się, że rządowe wydatki na cele kosmiczne wzrosną ponownie w połowie dekady, gdy spadnie presja budżetowa w wielu krajach”.

Raport wskazuje też, że w wielu krajach wdrażane są nowe mechanizmy mające zachęcić do inwestycji sektor prywatny, nawet w obszarach wcześniej zarezerwowanych na działania wyłącznie rządowe. Zmiana ta może wywrzeć długotrwały wpływ na kształtowanie przez rządy polityki kosmicznej i udziału przemysłu w programach państwowych.

W 2013 roku 57 krajów zainwestowało 10 mln USD lub więcej w aplikacje i technologie kosmiczne. To o osiem więcej w porównaniu do 2011 roku i 21 więcej niż przed dekadą. Dwadzieścia dwa kraje mają plany inwestycji kosmicznych.

W przypadku USA odnotowano spadek wydatków o 8,8 miliarda USD, z 47,5 do 38,7 mld USD, sumarycznie w rządowych programach cywilnych i wojskowych. Wynika to głównie cyklu przebiegu dużych inwestycji wojskowych.

Rosja odnotowała znaczny wzrost wydatków na inwestycje kosmiczne. Jest jedynym krajem po USA, którego wydatki na ten cel przekraczają 10 miliardów USD. Przez ostatnie pięć lat sumy przeznaczone na ten cel rosły w imponującym średniorocznym tempie ponad 30%.

Ponad miliard dolarów amerykańskich w wykorzystanie i badanie przestrzeni kosmicznej przeznaczyły (alfabetycznie): Chiny, Francja, Indie, Niemcy, Unia Europejska, i Włochy.

Wydatki na poziomie ponad 100 milionów USD odnotowano w 19 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Iranie, Izraelu, Kanadzie, Kazachstanie, Korei Południowej, Meksyku, Nigerii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Trzydzieści kolejnych państw wydało na cele związane z przestrzenią kosmiczną od 10 do 100 milionów USD. Co istotne, od 2003 roku grupa tych państw urosła trzykrotnie. W grupie tej plasuje się również Polska, której wydatki na cele kosmiczne wynoszą ok. 25 mln. euro, głównie w postaci składek członkowskich do ESA i EUMETSAT.

(Euroconsult)

Comments are closed.