Ziemskie życie powstało na Marsie?

0

Czy ziemskie życie powstało na Czerwonej Planecie? Pewnym pośrednim dowodem jest obecność tlenku molibdenu u wczesnego Marsa, którego prawdopodobnie brakowało na Ziemi.

Jak i gdzie rozpoczęło się życie w naszym Układzie Słonecznym? Większość naukowców uważa, że przynajmniej 3,5 miliarda lat temu na Ziemi powstało życie, być może w okolicach gorących kominów hydrotermalnych. Innym miejscem, gdzie mogło powstać życie jest Mars, który ponad 3 miliardy lat temu charakteryzował się warunkami zdatnymi do utrzymania prostego życia. Jednakże sam początek życia jest wciąż zagadką dla naukowców – dlatego też wciąż powstają różne, często sprzeczne teorie.

Profesor Steven Benner z Westheimer Institute for Science and Technology uważa, że życie powstało na Marsie, lecz nie mogło powstać na Ziemi. Do tego wniosku Benner doszedł na podstawie analizy obecności tlenku molibdenu, który ma duże znaczenie przy procesie stabilizacyjnym różnych związków organicznych. Tlenku molibdenu nie mogło być we wczesnej Ziemi, gdyż wówczas atmosfera naszej planety zawierała mało tlenu. Z kolei Mars był wówczas zasobny w tlen, co oznacza, że mogły tam powstać tlenki molibdenu.

Tlenki molibdenu oraz boru mają duży wpływ na stabilizację związków organicznych. Bez nich powstałe związki organiczne, przy dostępie do ciepła lub promieniowania ultrafioletowego, powinny się szybko zamienić w różne formy smoły lub olejów, redukując przy tym znacznie szanse na powstanie życia.  Profesor Benner nazywa to „smołowym paradoksem”.

Ponadto, profesor Benner zauważa także, że pierwotna Ziemia mogła być w całości pokryta wodą. A ponieważ woda jest korozyjna dla RNA – ważnego budulca życia oraz skutecznie rozcieńcza różne ważne związki wspierające powstawanie związków organicznych, profesor Benner uważa, że to Mars był kolebką życia. Na Czerwonej Planecie woda występowała, lecz jedynie lokalnie, co podnosiło szanse na powstanie życia na granicy lądu i zbiorników wodnych.

Profesor Benner uważa, że nasze pochodzenie jest marsjańskie a życie zostało miliardy lat temu dostarczone na Ziemię przez meteoryt z Czerwonej Planety. Następnie, w miarę upływu milionów i miliardów lat, nasza planeta stawała się coraz bardziej przyjazdna do utrzymania życia, podczas gdy Mars utracił swą atmosferę i wodę, zamieniając się w jałową pustynię.

(SR)

{module [346]}

Comments are closed.