Opportunity u podnóża Solander Point

0

Opportunity jest już u podnóża Solander Point. Bada gruzowisko.

Łazik “Opportunity” dotarł już do podnóża wzgórza Solander Point, na krawędzi krateru Endeavour. Obecnie bada duże gruzowisko.

W trakcie sol 3398, tj. 15 sierpnia, przejechał 22,8 metra, już po obszarze wspomnianego gruzowiska, podjeżdżając do wybranego celu. Kolejnego dnia wykonał pomiar argonu w atmosferze przyrządem APXS. W trakcie sol 3400 poruszył się jedynie o 40 cm, aby odpowiednio ustawić swoje zrobotyzowane ramię. Przez weekend prowadził pomiary zdalne, a 20 sierpnia użył na celu, nazwanego wdzięcznie “Platypus” (dziobak), narzędzia Rock Abrasion Tool. Potem, tradycyjnie, wykonał zdjęcia mikroskopem obrazującym i całonocne ekspozycje spektrometrem APXS.

W trakcie sol 3404 (21 sierpnia) łazik generował 367Wh energii elektrycznej przy tau równym 0,660 i współczynniku zapylenia ogniw słonecznych równym 0,522. Przebieg całkowity wyniósł 38 kilometrów i 210 metrów.

Zobacz też:

(NASA)

Comments are closed.