Forum Innowacji – Rzeszów, 14-15 maja 2013

0

Czternastego i piętnastego maja w Rzeszowie odbędzie się IV Forum Innowacji. Tematyka tegorocznego Forum wiąże się z sektorem kosmicznym i lotniczym.

Tematyka tegorocznego Forum Innowacji wiąże się z kosmonautyką, przemysłem lotniczym i kosmicznym. Są to dziedziny bardzo interesujące, jednak mało znane i w pewnym sensie odległe dla wielu z nas. Niedawne wejście Polski w skład państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wywołało dyskusję na temat, jakie korzyści spowoduje to dla polskiej gospodarki i jak jest ona przygotowana, żeby sprostać wymaganiom tej nowej, specyficznej dziedziny. Ścisłe powiązanie przemysłu kosmicznego z lotnictwem ma ogromne znaczenie dla gospodarki Podkarpacia. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, zlokalizowane w głównej mierze na terenie Podkarpacia, dostarczają 90 procent produkcji w polskim przemyśle lotniczym i są bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia produkcji dla kosmonautyki. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi technologiami. Forum Innowacji będzie okazją do analizy rynku lotniczego i kosmicznego w Polsce, a także do oceny, jakie technologie innowacyjne pojawiły się w tym obszarze w ostatnich latach i jak wygląda współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Oprócz paneli dotyczących rozwoju polskiej i podkarpackiej gospodarki w kontekście wejścia do ESA, przewidziano także panele dotyczące technologii i programów satelitarnych, eksploracji kosmosu, rynku pracy w przemyśle kosmicznym oraz niszowego, jednak interesującego tematu, jakim jest medycyna kosmiczna.

Tegoroczne Forum Innowacji to już czwarta edycja. Formuła tego wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki, a także wykłady gości specjalnych oraz prezentacje praktycznego zastosowania rozwiązań innowacyjnych. Tematyka dotychczasowych forów dotyczyła innowacji w takich dziedzinach jak: energetyka, naturalne źródła energii, lotnictwo, komunikacja, informatyka, medycyna, motoryzacja. Poruszano też zagadnienia własności intelektualnej, roli klastrów, a także znaczenia badań naukowych dla rozwoju gospodarki. Zagadnienia poszczególnych edycji Forum Innowacji dobierane są tak, aby dotyczyły aktualnych wydarzeń w Polsce i na Podkarpaciu. Forum Innowacji jest platformą wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, samorządowcami i politykami.

IV Forum Innowacji odbędzie się w budynkach Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Politechniki Rzeszowskiej  im. Ignacego Łukasiewicza. Plan tego Forum jest dostępny na stronie wydarzenia: http://www.forum-innowacji.eu/.  Przedstawiciel Kosmonauta.net – dr Krzysztof Kanawka – będzie uczestniczyć w tym Forum i wchodzi w skład panelu „Polska strategia kosmiczna”, który odbędzie się 14 maja pomiędzy godziną 16:00 a 17:15.

Częścią IV Forum Innowacji będzie „Miasteczko Innowacji”, na którym wystawi się kilka polskich firm z sektora technologicznego, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz uczelnie i instytuty naukowe.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie! Więcej informacji na stronie IV Forum Innowacji: http://www.forum-innowacji.eu/.

(FI)

Comments are closed.