Opportunity: 31 stycznia – 5 lutego

0

“Opportunity” prowadzi badania in-situ i powoli podąża wzdłuż krawędzi krateru Endeavour.

Marsjański łazik “Opportunity” prowadzi dalsze badania kontaktowe pomiędzy krawędzią Cape York a kraterem Endeavour.

31 stycznia robot prowadził obserwacje celu Fullerton2 mikroskopem obrazującym MI, a przez noc spektrometrem APXS. Kolejnego dnia użył na celu narzędzia ścierającego RAT i powtórzył badania przyrządami MI i APXS.

Po zakończeniu prac, 4 lutego (sol 3212), łazik przejechał 35,5 metra na północ. Dzień później przejechał kolejne 4,5 metra do następnego miejsca badań in-situ.

Na dzień 4 lutego panele ogniw słonecznych wytwarzały 554 Wh energii elektrycznej, przy tau 0,926 i zapyleniu 0,643. Odometr wskazuje 35521,75 metra.

{module [346]}

Comments are closed.